Tài liệu tập huấn Giảng dạy môn toán 2 Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tài liệu tập huấn Giảng dạy môn toán 2 Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

https://www.mediafire.com/file/5mpd5vq7up9j8xc/Tap_huan-Toan_2-ket_noi-tri_thuc.docx/file

Bài thu hoạch 19 chuyên đề thi thăng hạng Chức danh nghề nghiệp Giáo viên Trung học cơ sở
https://www.mediafire.com/file/uot3ei3ai50oqaq/Bai-thu-hoach-10-chuyen-de-thi-thang-hang-Chuc-danh-nghe-nghiep-Giao-vien-trung-hoc-co-so-hang-2-2.doc/file

Phương pháp dạy tập viết ở tiểu học

https://www.mediafire.com/file/41ap32ez01hghd9/Day_va_hoc_tap_viet_o_Tieu_hoc__Tran_Manh_Huong.pdf/file

Tuyển chọn các bài tập làm văn hay Lớp 3 ngắn gọn và dễ hiểu

https://www.mediafire.com/file/rvs1572fpdiledt/Tuyen_chon_nhung_bai_tap_hay_Lop_3.rar/file

Top