Sở giáo dục TP HCM Đề xuất giảm tiết dạy cho giáo viên tiểu học

Tin tức tiểu học

Sở giáo dục TP HCM Đề xuất giảm tiết dạy cho giáo viên tiểu học

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đề xuất giảm số tiết dạy của giáo viên môn Nghệ thuật, Công nghệ và Tiếng Anh bậc tiểu học, THCS xuống 17 tiết/tuần.

Báo VnExpress ngày 3/12/2022 đưa tin, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh số tiết dạy của giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học và Công nghệ, tiếng Anh bậc tiểu học, trung học cơ sở xuống 17 tiết/tuần bằng bậc trung học phổ thông. [1]

Sở Giáo dục đề xuất giảm định mức tiết dạy khiến nhiều giáo viên ở Thành phố vui mừng và hi vọng sẽ được Bộ Giáo dục sớm chấp thuận. Tuy vậy, về hành lang pháp lí, việc đề xuất giảm tiết dạy cho giáo viên tiểu học, trung học cơ sở liệu có khả thi?

 Sở giáo dục TP HCM Đề xuất giảm tiết dạy cho giáo viên tiểu học

Thứ nhất, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, được bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT quy định như sau:

Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông; Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở; Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.

3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.

Định mức tiết dạy đối với giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi
Như vậy, muốn giảm định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học từ 23 tiết/tuần xuống còn 17 tiết/tuần thì Bộ Giáo dục và Đào tạo phải sửa Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên bậc tiểu học.

Giả sử Bộ Giáo dục quy định giáo viên bậc tiểu học dạy 17 tiết/tuần thì giáo viên tất cả các môn bậc tiểu học trên cả nước đều dạy số tiết theo nghĩa vụ như nhau (17 tiết/tuần), khó có thể ra điều khoản quy định riêng cho giáo viên bậc tiểu học dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Tiếng Anh ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng không có cơ sở để quy định giáo viên bậc tiểu học môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Tiếng Anh ở Thành phố Hồ Chí Minh dạy 17 tiết/tuần còn giáo viên các môn khác (trong cùng Thành phố và các tỉnh thành khác) thì dạy 23 tiết/tuần.

Thứ hai, thời lượng mỗi tiết học cho lớp 1 và lớp 2 từ 30 phút đến 35 phút; cho lớp 3, lớp 4 và lớp 5 từ 35 phút đến 40 phút. Trong khi đó, thời lượng mỗi tiết học của bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông là 45 phút thì rất khó giảm định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học từ 23 tiết/tuần xuống còn 17 tiết/tuần.

Thứ ba, tương tự bậc tiểu học, muốn giảm định mức tiết dạy cho giáo viên các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Tiếng Anh bậc trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh từ 19 tiết/tuần xuống 17 tiết/tuần thì Bộ Giáo dục phải sửa Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

Về hành lang pháp lí, không thể có quy định cùng một thông tư nhưng định mức tiết dạy lại áp dụng khác nhau giữa các môn học trong cùng một địa phương và các địa phương.

Liên quan đến lương giáo viên, báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, hiện nay chế độ chính sách đối với trình độ tin học, tiếng Anh của sinh viên mới tốt nghiệp khi được tuyển dụng vào các cơ quan ngoài giáo dục thì có mức lương cơ bản cao hơn (thấp nhất là bằng mức lương tối thiểu vùng hiện nay của Thành phố là 4.680.000 đồng), trong khi nếu trúng tuyển vào viên chức giáo dục thì mức lương tập sự là 3.853.000 đồng. [2]

Việc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giảm số tiết dạy của giáo viên môn Nghệ thuật, Công nghệ và Tiếng Anh bậc tiểu học, trung học cơ sở xuống 17 tiết/tuần là rất đáng trân trọng, nhưng tôi e rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo khó có cơ sở xem xét điều chỉnh vì vướng quy định như đã dẫn.

ngày 08/7/2008 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn tực phẩm trong các cơ sở giáo dục, Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT và Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học, Chỉ thị số 4316/CT-BGDĐT ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục và các văn bản, tài liệu hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT, Bộ Y tế về bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục (nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục), giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh về việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm và ngộ độc thực phẩm.

Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu: chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định. Sử dụng thực phẩm đã được nấu chín và nước đã được đun sôi. Nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho các trường học.

Tăng cường công tác y tế, vệ sinh môi trường trường học để phòng, chống và ngăn chặn các bệnh lây truyền do nguồn nước không bảo đảm; huy động đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên tham gia vệ sinh khuôn viên sân trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải xung quanh sân trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học. Lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các công trình nước sạch, vệ sinh trong các cơ sở giáo dục.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, học sinh thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực phù hợp với độ tuổi, thể trạng của trẻ em, học sinh và điều kiện của gia đình trẻ em, học sinh để nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành Giáo dục - Y tế, huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học tại các cơ sở giáo dục; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, học sinh.      

Top