File mẫu chữ viết hoa chuẩn cho thầy cô tiểu học

File mẫu chữ viết hoa chuẩn cho thầy cô tiểu học
Thưa thầy cô
Đây là tập hợp các file ảnh về quy trình dạy viết các con chữ viết hoa dành cho giáo viên tiểu học để làm đồ dùng dạy phân môn Tập viết ở tiểu học.


Các file ảnh này đủ các con chữ viết hoa dạng 1 và dạng 2. Trong mỗi ảnh đều nêu rõ số nét, cách đưa bút và độ cao tọa độ rõ ràng chính xác

Nhấn vào đây để tải về: 

File mẫu chữ viết hoa chuẩn cho thầy cô tiểu học

Top