Bài 30: NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CÁC CON VẬT NUÔI

Bài 30: NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CÁC CON VẬT NUÔI

HOẠT ĐỘNG 1: Tên và nơi sống của các cây.
Quan sát các hình 1, 2, 3, 4 hãy nêu tên các cây có trong hình ?
Câu hỏi: Trong các cây đó, cây nào:
+ Sống trên cạn ?
+ Sống dưới nước ?
+ Vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước?

(Cây lan sống trên cạn, Cây súng sống dưới nước, Cây rau muống vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước, Cây phượng sống trên cạn)

Các món ăn được làm từ rau muống:
( Canh rau muống, Rau muống ăn sống, Gỏi rau muống, Rau muống xào tỏi)
Cây dừa sống trên cạn
Cây đu đủ sống trên cạn
Cây mít sống trên cạn
Cây thanh long sống trên cạn
Cây bèo sống dưới nước
Cây lục bình sống dưới nước
Cây sen sống dưới nước
Cây rong sống dưới nước
Cây lúa vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước
Cây khoai ( cây mùng ) vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước
Cây chuối sống trên cạn
Cây ớt sống trên cạn
Cây bàng sống trên cạn
Hình ảnh hàng cây tre sống trên cạn
Cây cối có thể sống ở đâu ?
Cây cối có thể sống ở khắp nơi :Trên cạn và dưới nước.

HOẠT ĐỘNG 2: Tên và nơi sống của các con vật
Hãy chỉ và nói; con vật nào sống trên cạn; con vật nào vừa sống dưới nước, vừa sống trên cạn; con vật nào bay lượn trên không
Câu hỏi: Trong các con vật đó, con vật nào:
+ Sống trên cạn ?
+ Sống dưới nước ?
+ Vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước?
+ Bay lượn trên không?

Cá (sống dưới nước)
Sư tử (sống trên cạn)
Rùa (vừa sống dưới nước, vừa sống trên cạn)
Sóc (sống trên cạn)
6
Vẹt (bay lượn trên không)
ếch (vừa sống dưới nước, vừa sống trên cạn)
Rắn (sống trên cạn)
Rắn
Hổ Mang
sống trên cạn
Rắn nước sống
dưới nước

Cá heo sống dưới nước
Ốc biển sống dưới nước
Tôm sống dưới nước
Cá ngựa sống dưới nước
Cá sấu vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước
Hà mã vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước
chim sẻ, đại bàng và chim bồ câu bay lượn trên không
Nhóm các con vật sống trên cạn
Nhóm các con vật vừa sống dưới nước, vừa sống trên cạn
Câu đố:
1. Cây gì mà ngửi thấy mùi
Cầy tơ bảy món
Cần dùng có ngay
Là cây gì?

2. Con gì ăn no
Bụng to mắt híp
Miệng kêu ụt ịt
Miệng thở phì phò.
Là con gì

3. Cũng là tên voi
Nhưng không có vòi
Sống ngoài biển cả
Là con gì?

4. Cả nhà đi vắng
Tơ giăng đầy nhà
Chui vào chui ra
Xung quanh cái lưới
Là con gì?

>> Nhấn vào đây để tải giáo án trình chiếu ppt từ Bài 30: NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CÁC CON VẬT NUÔI 

>> Nhấn vào đây để tải giáo án trình chiếu ppt từ  : Bài 30: NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CÁC CON VẬT NUÔI 

Top