Toán 3: Bảng nhân 6 và Bảng chia 6 | Bài 9 Tiết 1 + 2 | Sách Kết nối trang 29 + 30

Bai-giang-Toan-3-Sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-tieuhocvnToán 3: Bảng nhân 6 và Bảng chia 6 | Bài 9 Tiết 1 + 2 | Sách Kết nối trang 29 + 30

1. Introduction:
Toán 3: Bảng nhân 7 và Bảng chia 6 | Bài 9 Tiết 1 + 2 | Sách Kết nối trang 29 + 30
Bảng nhân 6 và Bảng chia 6 được xây dựng dựa vào đâu? Làm thế nào để giúp trẻ lớp 3 nhớ nhanh Bảng nhân 6 và Bảng chia 6? Đây là video mà Tư liệu muốn giúp các em làm tốt và có cách học đúng các bài tập có trong Tiết 1 + Tiết 2 của Bài 9 trong sáchToán 3 Kết nối trang 29 và trang 30. Trong video này, các em hình thành Bảng nhân 6, dựa vào kết quả bảng nhân 6 để suy luận ra Bảng chia 6. Biết áp dụng Bảng chia 6, Bảng chia 6 vào thực tế, giải các bài toán có lời văn. Biết cách đếm thêm6 và đếm bớt 6. Vận dụng chúng để làm các bài tập có trong 2 tiết học này.
#Tưliệutiểuhọc, #Toán3Kếtnối, #GiảibàitậpToán3

Mỗi Bài giảng Toán 3 sách Kết nối có nhiều tiết, nhiều hoạt động, nhiều  bài tập nhỏ phù hợp với 4 mức độ ( nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao) cho từng học sinh. Hơn nữa, hệ thống bài tập đa dạng, phong phú, tỉ lệ trắc nghiệm khách quan và tự luận rất cân đối nhằm phát huy năng lực học sinh Lớp 3.

2. Xem video hướng dẫn  làm các bài tập có trong Bài giảng Toán 3| Bài 9 Tiết 1 + 2

3. Nội dung trong tâm của bài giảng này

Chủ đề  2: BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA
BÀI 9: BẢNG NHÂN 6, BẢNG CHIA 6 (2 tiết)
I. MỤC TIÊU
Giúp HS:
Kiến thức, kĩ năng
- Hoàn thành được bảng nhân 6, bảng chia 6.
- Vận dụng vào tính nhẩm, giải các bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 6, bảng chia 6.
Phát triển năng lực
Thông qua hoạt động khám phá, vận dụng thực hành giải các bài tập, bài toán có tình huống thực tế, HS được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ
- Bộ đồ dùng dạy, học Toán 3.
- Phóng to bảng nhân 6, bảng chia 6 (hoặc chiếu lên bảng).
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Lưu ý chung: Ở mỗi tiết học của bài học, GV nên tổ chức dạy học theo các bước:
Khởi động —> Thực hiện hình thức dạy học phù hợp —> Củng cố
Tiết 1. Bảng nhân 6, bảng chia 6
Yêu cầu chủ yếu của tiết học:

Qua hoạt động khám phá giúp HS hình thành được bảng nhân 6, bảng chia 6; vận dụng phép nhân, phép chia trong bảng nhân, chia 6 làm được các bài tập 1,2 ở phần hoạt động.
1. Khám phá
Cách tiếp cận:
a) GV có thể hướng dẫn (giúp HS tự chiếm lĩnh kiến thức):
- Từ bài toán (bóng nói của Mai), dẫn ra phép nhân 6 x 4 = ?
- HS tính được phép nhân 6 x 4 = 24 (từ phép cộng 6 + 6 + 6 + 6 = 24).
- HS suy ra được phép chia 24 : 6 = 4 (đã học).
- GV chốt lại: Qua bài toán, HS đã biết cách tính được một phép nhân trong bảng nhân 6(6x4 = 24) và một phép chia trong bảng chia 6 (24 : 6 = 4).
- Từ đó HS có thể hoàn thành bảng nhân 6, bảng chia 6 (ở phần b).
b) HS tự hoàn thành bảng nhân 6, bảng chia 6 (nêu (viết) số còn thiếu ở ô có dấu “?” trong bảng nhân 6, bảng chia 6), chẳng hạn:
- HS tính được 6x 1 = 6, 6x2 = 12 (đã học) và dựa vào nhận xét “thêm 6 vào kết quả của 6 x 2 = 12 ta được kết quả của 6x3 = 18”, để tìm ra các phép nhân khác như: 6 x 3 = 18, 6 x 4 = 24, 6 x 5 = 30,..., 6 x 10 = 60.
- Dựa vào bảng nhân 6, HS hoàn thành được bảng chia 6.
- Tuỳ điếu kiện thời gian, GV có thề cho HS quan sát, nhận xét các kết quả của phép tính trong bảng nhân 6, bảng chia 6 đề có thể nhớ, thuộc các bảng đó.

2. Hoạt động
Bài 1: Yêu cầu HS tính nhẩm (dựa vào bảng nhân 6, bảng chia 6) đề tìm các kết quả của phép tính ở mỗi câu a, b, c.
Tuỳ đối tượng HS, GV có thể nêu thêm các phép tính để HS tính nhẩm ra kết quả.

Bài 2: Yêu cầu HS tính nhẩm các phép tính trong bảng nhân, chia (đã học) để tìm được (nối được) hai phép tính có cùng kết quả (theo mẫu), chẳng hạn:
6x1=36:6 = 6; 6x3 = 2x9 = 18; 12:6 = 6:3 = 2
48:6 = 4x2 = 8; 6x5 = 5x6 = 30.
Tuỳ đối tượng HS của lớp, GV có thể nêu thêm câu hỏi, chẳng hạn:
+ Trong các phép tính ghi ở ô tô, phép tính nào có kết quả bé nhất?
+ Trong các phép tính ghi ở chỗ đỗ, phép tính nào có kết quả lớn nhất?
Lưu ý: Cuối tiết học, GV cho HS củng cố (như yêu cầu đã nêu ở đầu tiết học).

Tiết 2. Luyện tập
Yêu cầu chủ yếu của tiết học:

Vận dụng các phép tính trong bảng nhân 6, bảng chia 6 để tính nhẩm, đếm cách đều 6, giải các bài tập, bài toán có lời văn liên quan đến bảng nhân 6, bảng chia 6.

Bài 1: Yêu cầu HS biết đếm cách đều 6 rồi nêu (viết) số thích hợp ở ô có dấu “?” theo thứ tự 6, 12, 18,..., 60 (câu a) hoặc theo thứ tự 60, 54, 48,..., 6 (câu b).

Bài 2: Yêu cầu HS tính nhẩm các phép tính trong bảng nhân, chia (đã học) rồi nêu (viết) số thích hợp ở ô có dấu “?” (tính từ trái sang phải theo chiều mũi tên), chẳng hạn:

Bài 3: Yêu cầu HS tính nhẩm các phép tính trong bảng nhân 6, bảng chia 6 rồi nêu (viết) các tích còn thiếu vào ô dấu “?” (câu a) hoặc nêu (viết) các thương còn thiếu vào ô dấu “?” (câu b).
Tuỳ đối tượng HS, GV có thể thêm, bớt một số phép tính ở mỗi câu.

Bài 4: Yêu cầu HS viết được số thích hợp vào ô dấu “?” ở mỗi cầu, chẳng hạn:
a) Mỗi hộp có 6 chiếc bút chì màu.
b) Số bút chì màu ở 4 hộp là: 6 X 4 = 24 (chiếc).
- GV có thể cho HS nêu thành bài toán có lời văn rồi giải, chẳng hạn:
Bài toán: Mỗi hộp có 6 chiếc bút chì màu. Hỏi 4 hộp có bao nhiêu chiếc bút chì màu?
Bài giải
Số bút chì màu trong 4 hộp là:
6 X 4 = 24 (chiếc)
Đáp số: 24 chiếc bút.
- Nếu có HS viết 4 X 6 = 24 (chiếc) thì không nên coi HS làm sai và trừ điểm mà khuyên HS viết lại cho đúng với ý nghĩa phép nhân đã học là: 6 X 4 = 24 (chiếc).

Bài 5: Yêu cầu HS giải được bài toán có lời văn (phân tích đề, tìm cách giải và trình bày bài giải), chẳng hạn:
Bài giải
Mỗi đoạn gỗ dài là:
60 : 6 = 10 (cm)
Đáp số: 10 cm.
Lưu ý: Cuối tiết học, GV cho HS củng cố (như yêu cầu đã nêu ở đầu tiết học).

4. Free Download this test.

Mời thầy cô và các bạn nhấn vào đây để tải  tài liệu này về  

>>> Tải Giáo án.docx  tiết này link từ Mediafire

>>>  >>Toán 3: Bảng nhân 6 và Bảng chia 6 | Bài 9 Tiết 1 + 2 | Sách Kết nối trang 29 + 30 

>>> Tải Giáo án.pptx  tiết này link từ driver

 >>>  >>Toán 3: Bảng nhân 6 và Bảng chia 6 | Bài 9 Tiết 1 + 2 | Sách Kết nối trang 29 + 30  

>>> Xem thêm >>> Tập hợp 44 bài giảng Toán lớp 3 tập 1 - Sách Kết nối tri thức    

Để  đặt mua quyển sách này và các sách khác thầy cô nhấn vào đây 

Top