Chữa Vở Bài Tập Toán 4 Bài 143 Trang 70 Luyện Toán Hiệu Tỉ

Tập làm văn 4 trang 64 Luyện tập Xây dựng Đoạn văn  kể chuyện Ba lưỡi rìu

Chữa Vở Bài  Tập Toán 4 Bài 143 Trang 70 Luyện Toán Hiệu Tỉ

1.Introduction - Giới thiệu:  

#Vobaitaptoan4, #Bài143Vởbàitậptoán4, Đây là video nhỏ giúp học sinh lớp 4 biết cách làm các bài tập  có trong bài 143 của Vở bài tập Toán 4 tập 2 trang 70 và trang 71 để Luyện tập về cách giải bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và Tỉ số của hai số đó

Read more ...

An toàn giao thông Lớp 4 Bài 5 An toàn giao thông đường thủy

Kế hoạch bài dạy An toàn giao thông Lớp 4

An toàn giao thông Lớp 4 Bài 5 An toàn giao thông đường thủy

Hoạt động 1: Tìm hiểu về giao thông đường thủy

Quan sát tranh và kể tên các phương tiện giao thông đường thủy
- Tàu , xuồng, ghe, thuyền, phà , bè

Khi tham gia giao thông đường thủy, em cần làm gì để đảm bảo an toàn ?

Read more ...

An toàn giao thông Lớp 4 Bài 1. Điều khiển xe đạp an toàn

Kế hoạch bài dạy An toàn giao thông Lớp 4

An toàn giao thông Lớp 4 Bài 1. Điều khiển xe đạp an toàn

1. Tìm hiểu các bước điều khiển xe đạp an toàn
Quan sát tranh và nêu những việc cần làm trước khi điểu khiển xe đạp.

Những việc cần làm trước khi điểu khiển xe đạp
- Vặn lại ốc ở yên xe
- Kiểm tra phanh xe

Read more ...

An toàn giao thông Lớp 4 Bài 2. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông

Kế hoạch bài dạy An toàn giao thông Lớp 4

An toàn giao thông Lớp 4 Bài 2. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông

1.Quan sát tranh và cho biết những ai đang thực hiện nhiệm vụ điều khiển giao thông.
- Người điều khiển giao thông là Cảnh sát giao thông
- Người điều khiển giao thông là chú bảo vệ trường.
- Người điều khiển giao thông là Chú công an
- Người điều khiển giao thông là cô công nhân công trường

Read more ...

AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP 4 Bài 3. Hậu quả của tai nạn giao thông

Kế hoạch bài dạy An toàn giao thông Lớp 4

AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP 4 Bài 3. Hậu quả của tai nạn giao thông
I. Mục tiêu:
- Hiểu được hậu quả của tai nạn giao thông;
- Nhận biết được một số hành vi không an toàn có thể dẫn đến tai nạn giao thông;
- Có ý thức phòng, tránh tai nạn giao thông;
- Nhắc nhở người xung quanh tham gia giao thông an toàn nhằm phòng, tránh tai nạn giao thông.

Read more ...

Subcategories

Tập hợp các Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 Tiểu học  mới nhất có tren tieuhocvn

Top