Giáo án ppt dạy trực tuyến Tập đọc 5 Thư gửi các học sinh

Giáo án ppt dạy trực tuyến Tập đọc 5 Thư gửi các học sinh

Thầy cô nhấn vào đây tải về:

Read more ...

Vở bài tập Toán 5 Trang 51 Bài 40 Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Vở bài tập Toán 5 Trang 51 Bài 40 Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân
 Video nhỏ này giúp các bạn học sinh lớp 5 làm đúng 3 bài tập có trong Vở bài tập Toán 5 Trang trang 51 Bài 40 Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân. Bài học này sẽ giúp em Củng cố cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân (trường hợp đơn giản). Có các bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 , Bài 3.

Read more ...

Vở bài tập Toán 5 Trang 50 Bài 39 Luyện tập chung về số thập phân

Vở bài tập Toán 5 Trang 50 Bài 39 Luyện tập chung về số thập phân
Video nhỏ này giúp các bạn học sinh lớp 5 làm đúng 4 bài tập có trong Vở bài tập Toán 5 Trang trang 50 Bài 39 Luyện tập chung về số thập phân. Bài học này sẽ giúp em Củng cố cách đọc, viết, sắp xếp thứ tự các số thập phân. Rèn cách tính bằng cách thuận tiện nhất.. Có các bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 , Bài 3, Bài 4.

Read more ...

Vở bài tập Toán 5 Trang 49 Bài 38 Luyện tập So sánh Sắp xếp số thập phân

Vở bài tập Toán 5 Trang 49 Bài 38 Luyện tập So sánh Sắp xếp số thập phân
Đây là bài giảng hướng dẫn học sinh lớp 5 làm đúng 4 bài tập có trong Vở bài tập Toán 5 Trang trang 49 Bài 38 Luyện tập cách So sánh số thập phân. Bài học này sẽ giúp em Củng cố cách điền <; >; = giữa hai số thập phân. Nắm chắc được cách sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại. Biết giải bài tìm x dạng so sánh số. Có các bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 , Bài 3, Bài 4, Bài 5.

Read more ...

Vở bài tập Toán 5 Trang 48 Bài 37 So sánh số thập phân

Vở bài tập Toán 5 Trang 48 Bài 37 So sánh số thập phân
 Đây là bài giảng hướng dẫn học sinh lớp 5 làm đúng 4 bài tập có trong Vở bài tập Toán 5 Trang trang 48 Bài 37 So sánh số thập phân. Bài học này sẽ giúp em Củng cố cách so sánh hai số thập phân. Nắm chắc được cách sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại. Có các bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 , Bài 3, Bài 4.

Read more ...

Vở bài tập Toán 5 Trang 48 Bài 36 Số thập phân bằng nhau

Vở bài tập Toán 5 Trang 48 Bài 36 Số thập phân bằng nhau

 Đây là bài giảng hướng dẫn học sinh lớp 5 làm đúng 4 bài tập có trong Vở bài tập Toán 5 Trang trang 8 Bài 36 Số thập phân bằng nhau. Bài học này sẽ giúp em củng cố cách Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân hoặc bỏ chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân của số thập phân thì giá trị của số thập phân không thay đổi. Có các bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 , Bài 3, Bài 4.

Read more ...

Subcategories

Tập hợp các Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 Tiểu học  mới nhất có tren tieuhocvn

Tập hợp các Bài giảng Vở bài tập Toán Lớp 5 Tiểu học  mới nhất có tren tieuhocvn

Top