Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 2 Tuần 13 Phép trừ dạng 14 - 8

Bai-tap-phat-trien-nang-luc-Mon-Toan-Lop-2-Tuan-11-Phep-tru-dang-12-tru-8Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 2 Tuần 13 Phép trừ dạng 14 - 8

1. Introduction:

Các bạn đang xem video trên kênh Tư liệu Tiểu học với cách hướng dẫn phụ huynh giúp các em học sinh lớp 2 làm tốt 10 bài tập có trong Bài tập phát triển năng lực Toán 2 Tuần 13 ở trang 46 + trang 47 + trang 48. Trong video này, các em củng cố cách thực hiện dạng phép trừ 14-5; 34-8; 54-18. Các em nắm được cách nhẩm trong những phép tính này. Cách đặt tính và thực hiện tính đó. Giải các bài toán về Tìm số bị trừ, bài toán về bớt đi một số. Giải bài toán tính số người còn lại trên xe buýt, Giải bài toán xếp hình

Read more ...

Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 2 Tuần 12 Tìm số bị trừ

Bai-tap-phat-trien-nang-luc-Mon-Toan-Lop-2-Tuan-11-Phep-tru-dang-12-tru-8Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 2 Tuần 12 Tìm số bị trừ

1. Introduction:

 Các phụ huynh lớp 2 đang xem video về cách làm 14 bài tập có trong Bài tập phát triển năng lực Toán 2 Tuần 12 ở trang 43 + trang 44 + trang 45. Trong video này, các em củng cố cách thực hiện dạng 13-5; 33- 5; 53- 15. Các em nắm được cách nhẩm trong những phép tính này. Cách đặt tính và thực hiện tính 33-5, 53-15. Giải các bài toán về Tìm số bị trừ, bài toán về bớt đi một số. Khắc sâu kĩ năng tìm x là số bị trừ , cách trình bày bài tìm x

Read more ...

Tổng hợp các phiếu Bài tập Phát triển Năng lực Toán 2

Bai-tap-phat-trien-nang-luc-Mon-Toan-Lop-2Tổng hợp các phiếu Bài tập Phát triển Năng lực Toán 2| Collection Grade 2 Maths Worksheets

1. Introduction:
Đây là tập hợp 35 Bài tập Bài tập Phát triển Năng lực Môn Toán Lớp 2 theo chương trình hiện hành của tác giả Đỗ Tiến Đạt ( chủ biên) và 3  tác giả nổi tiếng Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích, Đỗ Đức Bình  cùng cô Trần Thúy Ngà. 35 phiếu  Bài tập Phát triển Năng lực Toán 2 này bám sát nội dung chương trình thực học, theo sát chuẩn kiến thức kĩ năng , xây dựng theo mẫu đề kiểm tra định kì cuối học kì 1 và cuối năm học của lớp 2.

Read more ...

Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 2 Tuần 11 Phép trừ dạng 12 - 8

Bai-tap-phat-trien-nang-luc-Mon-Toan-Lop-2-Tuan-11-Phep-tru-dang-12-tru-8Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 2 Tuần 11 Phép trừ dạng 12 - 8

1. Introduction:

Các phụ huynh lớp 2 đang xem video về cách làm 12 bài tập có trong Bài tập phát triển năng lực Toán 2 Tuần 11 ở trang 39 + trang 40 + trang 41. Trong tuần này, các em củng cố cách thực hiện dạng 12-8; 32- 8; 52- 28, Giải các bài toán về ít hơn, bài toán về bán đi còn lại

Read more ...

Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 2 Tuần 10 Số tròn chục trừ đi một số

Bai-tap-phat-trien-nang-luc-Mon-Toan-Lop-2-Tuan-11-Phep-tru-dang-12-tru-8Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 2 Tuần 10 Số tròn chục trừ đi một số

1. Introduction:

Các phụ huynh đang xem video về cách làm 11 bài tập có trong Bài tập phát triển năng lực Toán 2 Tuần 10 ở trang 36 + trang 37 + trang 38. Trong tuần này, các em củng cố cách thực hiện dạng Số tròn chục trừ đi một số, Phép trừ dạng 11- 5, 31- 5, 51-15, Cách giải bài toán nâng cao điền số cho trước vào cạnh tam giác

Read more ...

Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 2 Tuần 9 Tìm số hạng trong một tổng + Lít

wwBài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 2 Tuần 9 Tìm số hạng trong một tổng + Lít

Các phụ huynh đang xem video về cách làm 11 bài tập có trong Bài tập phát triển năng lực Toán 2 Tuần 9 ở trang 33 + trang 34 + trang 35. Trong tuần này, các em củng cố cách thực hiện dạng toán tìm x . X là số hạng chưa biết. Cách tìm số hạng trong một tổng. Nắm chắc và có biểu tượng đúng về đơn vị đo đại lượng lít đã học. Các em khắc sâu biểu tượng đó qua việc cân đong đo đếm với lít

Read more ...
Top