35 phiếu Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 | Collection Grade 5 Maths Worksheets

Bai-tap-phat-trien-nang-luc-Mon-Toan-Lop-5Tổng hợp 35 phiếu Bài tập Phát triển năng lực Toán 3| Collection Grade 3 Maths Worksheets

1. Introduction:
Thầy cô đang đến với 35 Bài tập Bài tập Phát triển Năng lực Môn Toán 3 theo chương trình GDPT 2018 của tác giả của tác giả Đỗ Tiến Đạt ( chủ biên) và các  cộng sự  nổi tiếng trong lĩnh vực Giáo dục tiểu học đó là  các thầy cô Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích, Đỗ Đức Bình  cùng cô Trần Thúy Ngà. 35 phiếu  Bài tập Phát triển Năng lực Toán 3 này bám sát nội dung chương trình thực học, xây dựng theo sát cách đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học theo thông tư 27. Các bài tập xậy dựng phong phú và đa dạng theo sát chuẩn kiến thức kĩ năng, có bài tập Toán thực tế, toán trải nghiệm, Toán phát triển và nâng cao , các bài tập xây dựng theo hướng mở.

Mỗi phiếu gồm có 3 phần : Khởi động, Củng cố và tái hiện, Kết nối và phát triển. Các bài tập viết theo cách xây dựng theo mẫu đề kiểm tra định kì cuối học kì 1 và cuối năm học của lớp 5 theo hướng dẫn của vụ tiểu học. Chú ý đề có nhiều bài tập. Không nhất  thiết các học sinh phải làm các bài tập như nhau. Các em làm theo khả năng và năng lực sẵn có của các em. Mong các thầy cô và phụ huynh lưu tâm.

Mỗi phiếu bài tập phát triển năng lực Toán 3 có nhiều  bài tập nhỏ phù hợp với 3 mức độ ( nhận biết, thông hiểu, vận dụng ) cho từng học sinh. Hơn nữa, hệ thống bài tập đa dạng, phong phú, tỉ lệ trắc nghiệm khách quan và tự luận rất cân đối nhằm phát huy năng lực học sinh Lớp 3. Các bài tập nhằm phát triển năng lực chung và năng lực chung và năng lực đặc thù. Và tất cả những 5th Grade Maths Worksheets này sẽ giúp thầy cô đang dạy lớp 3 có tài liệu để ôn luyện, củng cố, giao bài tập cuối tuần về cho học sinh. Thầy cô sẽ nhấn vào những link dưới để tải về bài tập từng tuần nhé. Xin cảm ơn.
2. Xem video hướng dẫn bài làm các Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 tại đây

Nhấn vào đây để tải về: 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 1 | Grade 3 Maths Worksheets Week 1 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 2 | Grade 3 Maths Worksheets Week 2 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 3| Grade 3 Maths Worksheets Week 3 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 4 | Grade 3 Maths Worksheets Week 4 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 5 | Grade 3 Maths Worksheets Week 5 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 6 | Grade 3 Maths Worksheets Week 6 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 7| Grade 3 Maths Worksheets Week 7 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 8 | Grade 3 Maths Worksheets Week 8 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 9 | Grade 3 Maths Worksheets Week 9 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 10 | Grade 3 Maths Worksheets Week 10 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 11 | Grade 3 Maths Worksheets Week 11 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 12 | Grade 3 Maths Worksheets Week 12 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 13 | Grade 3 Maths Worksheets Week 13 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 14 | Grade 3 Maths Worksheets Week 14 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 15 | Grade 3 Maths Worksheets Week 15 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 16 | Grade 3 Maths Worksheets Week 16 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 17 | Grade 3 Maths Worksheets Week 17 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 18 | Grade 3 Maths Worksheets Week 18 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 19 | Grade 3 Maths Worksheets Week 19 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 20 | Grade 3 Maths Worksheets Week 20 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 21 | Grade 3 Maths Worksheets Week 21 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 22 | Grade 3 Maths Worksheets Week 22 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 23 | Grade 3 Maths Worksheets Week 23 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 24 | Grade 3 Maths Worksheets Week 24 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 25 | Grade 3 Maths Worksheets Week 25 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 26 | Grade 3 Maths Worksheets Week 26 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 27 | Grade 3 Maths Worksheets Week 27 

 Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 28 | Grade 3 Maths Worksheets Week 28 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 29 | Grade 3 Maths Worksheets Week 29 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 30 | Grade 3 Maths Worksheets Week 30 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 31 | Grade 3 Maths Worksheets Week 31 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 32 | Grade 3 Maths Worksheets Week 32 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 33 | Grade 3 Maths Worksheets Week 33 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 34 | Grade 3 Maths Worksheets Week 34 

Bài tập Phát triển năng lực Toán 3 Tuần 35 | Grade 3 Maths Worksheets Week 35 

3. Free Download this worksheet.

Mong thầy cô tải  >>Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 5 Tuần 11 Phép trừ dạng 12 - 8 

Để  đặt mua quyển sách này và các sách khác thầy cô nhấn vào đây 

Top