Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 3 Tuần 28 | Diện tích của một hình

Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 3 Tuần 28 | Diện tích của một hình

1. Introduction:

  Với video này, kênh tulieutieuhoc muốn giúp các em học sinh lớp 3 biết cách học online để làm đúng các bài tập từ trang 35 đến trang 38 của Bài tập phát triển năng lực Toán 3 Tuần 28. Sau bài học này, các em biết đọc viết so sánh các số có 5 chữ số. Vận dụng cách so sánh này để các em biết sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé. Tìm ra được số lớn nhất hay số bé nhất trong các số đã cho trước. Các em vận dụng các hàng của số có 5 chữ số để phân tích số thành tổng. Bài tập trải nghiệm, các em biết so sánh dân số của các huyện có trong tỉnh Hòa Bình xem huyện nào đông dân nhất huyện nào ít dân nhất. Các em có biểu tượng ban đầu về diện tích. Hiểu thế nào là diện tích. So sánh diện tích của hình này với hình khác. Có biểu tượng đúng về Xăng - ti - mét - vuông

2. Video minh họa để giải các bài tập PTNL Math Grade 3 Worksheet Week 28

tu lieu tieu hoc, tieuhocvn, tieuhoc, Bai tap phat trien nang luc, Math grade 3

4. Tải về - Free Download

Mời thầy cô và các bạn nhấn vào đây để tải các bài tập tuần này

>>> Tải link từ Mediafire >>> Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 3 Tuần 28 

>>> Xem thêm >>> 35 Phiếu Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 3  

Để  đặt mua quyển sách này và các sách khác thầy cô nhấn vào đây 

Top