Bài tập Phát triển năng lực Môn Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 2 | Viết đoạn văn nói về sở thích của mình

Bài tập Phát triển năng lực Môn Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 2 |  Viết đoạn văn nói về sở thích của mình

1. Introduction:

Trong video nhỏ này, kênh Tư liệu tiểu học muốn giúp các em học sinh Lớp 3 hiểu nội dung bài thơ Ngày hôm qua của nhà thơ Phan Thị Hồ Điệp. Các em ôn về kiểu câu Ai là gì? Biết viết đoạn văn nói về sở thích của em.

2. Video minh họa để giải các bài tập PTNL Tiếng Việt 3 Grade 3 Tuần  1

3. Tải về - Free Download

Mời thầy cô và các bạn nhấn vào đây để tải các bài tập tuần này

>>> Tải link từ Mediafire >>> Bài tập Phát triển năng lực Môn Tiếng Việt  Lớp 3 Tuần 2 

>>> Xem thêm >>> 35 Bài tập Phát triển năng lực Môn Tiếng Việt  Lớp 3 

Để  đặt mua quyển sách này và các sách khác thầy cô nhấn vào đây 

Top