Bài tập Phát triển năng lực Môn Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 4 | Viết đoạn văn nói về sở thích của em và mẹ em

Bài tập Phát triển năng lực Môn Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 4 | Viết đoạn văn nói về sở thích của em và mẹ em

1. Introduction:

Trong video nhỏ này, kênh Tư liệu tiểu học muốn giúp các em học sinh Lớp 3 làm tốt các bài tập có trong Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 4. Các em hiểu nội dung câu chuyện: Hai chị em của tác giả Hồ Điệp. Các em nhận ra mỗi người đều có một sở thích khách nhau không thể áp đặt người này vào người khác. Tôn trọng các sở thích cá nhân cảu nhau và biết hòa hợp nhau để cuộc sống tốt đẹp hơn. Các em được ôn về kiểu câu Ai là gì? Biết viết đoạn văn nói về sở thích của em và của mẹ em trái ngược nhau.

2. Video minh họa để giải các bài tập PTNL Tiếng Việt 3 Grade 3 Tuần  1

3. Tải về - Free Download

Mời thầy cô và các bạn nhấn vào đây để tải các bài tập tuần này

>>> Tải link từ Mediafire >>> Bài tập Phát triển năng lực Môn Tiếng Việt  Lớp 3 Tuần 4 

>>> Xem thêm >>> 35 Bài tập Phát triển năng lực Môn Tiếng Việt  Lớp 3 

Để  đặt mua quyển sách này và các sách khác thầy cô nhấn vào đây 

Top