Chu vi hình chữ nhật và hình vuông | Bài tập phát triển năng lực Toán 3 Tuần 16

Chu vi hình chữ nhật và hình vuông | Bài tập phát triển năng lực Toán 3 Tuần 16  | Kết nối tri thức

1. Introduction:

Chu vi hình chữ nhật và hình vuông | Bài tập phát triển năng lực Toán 3 Tuần 16 
Chu vi hình chữ nhật và hình vuông là nội dung bài học của Phiếu Bài tập phát triển năng lực Toán 3 Tuần 16 trang 60 theo Bộ sách giáo khoa mới - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video này, Tư liệu Tiểu học sẽ giúp các em làm tốt các bài tập có trong phiếu Tuần 16. Qua bài học này, em củng cố biểu tượng về các yếu tố đỉnh, cạnh góc của hình chữ nhật, cách nhận diện hình vuông. Các em biết sử dụng thước kẻ để vẽ hình chữ nhật và vẽ hình vuông. Biết gọi tên góc và hiểu , nắm được cách tinshc hu vi hình vuông và chu vi hình chữ nhật.
#Bàitậppháttriểnnănglực, #tieuhocvn

2. Video minh họa để giải các bài tập PTNL Math Grade 3 Worksheet Week 16

tu lieu tieu hoc, tieuhocvn, tieuhoc, Bai tap phat trien nang luc, Math grade 3

2. Video minh họa để giải các bài tập PTNL Math Grade 3 Worksheet Week 16

4. Tải về - Free Download

Mời thầy cô và các bạn nhấn vào đây để tải các bài tập tuần này

>>> Tải link từ Mediafire >>> Chu vi hình chữ nhật và hình vuông | Bài tập phát triển năng lực Toán 3 Tuần 16 

>>> Xem thêm >>> 35 Phiếu Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 3  

Để  đặt mua quyển sách này và các sách khác thầy cô nhấn vào đây 

Top