Bài tập Phát triển năng lực Môn Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 16 | Viết biên bản việc gây gối trong lớp

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 4 Bài tập Phát triển năng lực Môn Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 16 | Viết biên bản việc gây gối trong lớp

1. Introduction:

Trong video nhỏ này, sẽ giúp các bạn học sinh lớp 5 làm đúng các bài tập trong Bài tập Phát triển năng lực Môn Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 16 có ở trang 71. Các sẽ khắc sâu về bài đọc hiểu : Hành vi hào hiệp, qua đó các em hiểu nội dung chính bài đọc muốn kể với chúng ta biết dũng cảm nhận lỗi, biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ người tàn tật. Qua bài đọc cũng là căn cứ để giúp các bạn Lập biên bản vụ việc gây rối trật tự trong lớp. Phần luyện từ và câu các em củng cố về mở rộng vốn từ: siêng năng, thật thà, nhân ái, anh dũng,..Biết cách tìm và mở rộng về từ ồng nghĩa, từ trái nghĩa với các chủ đề trên

2. Video minh họa để giải các bài tập PTNL Tiếng Việt 5  Grade 5 Tuần  16

3. Tải về - Free Download

Mời thầy cô và các bạn nhấn vào đây để tải các bài tập tuần này

>>> Tải link từ Mediafire >>> Bài tập Phát triển năng lực Môn Tiếng Việt  Lớp 5 Tuần 16

>>> Xem thêm >>> 35 Bài tập Phát triển năng lực Môn Tiếng Việt  Lớp 5 

Để  đặt mua quyển sách này và các sách khác thầy cô nhấn vào đây 

Top