Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học ở tiểu học

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học ở tiểu học 

Read more ...

Kĩ thuật dạy học Liên kết, Mở rộng, Thử thách

Boi-duong-giao-vien-tieu-hoc-Phuong-phap-day-hoc

Kĩ thuật dạy học Liên kết, Mở rộng, Thử thách
Kỹ thuật này khuyến khích học sinh liên kết thông tin mới với những gì các em đã biết và chiêm nghiệm về việc học của mình. Liên kết, Mở rộng, Thử thách rất hữu ích để khuyến khích học sinh chiêm nghiệm về nội dung bài học, tài liệu đọc, tra cứu, v.v. Nó có thể được sử dụng với học sinh riêng lẻ, trong nhóm nhỏ hoặc cả lớp.

Các câu hỏi cơ bản của kỹ thuật Liên kết nối, Mở rộng, Thử thách là:
Thí nghiệm này liên hệ thế nào với những gì em đã biết?
Có điều gì mới đã mở rộng tư duy và hiểu biết của em?

Read more ...

Kĩ thuật dạy học Các thói quen tư duy

Boi-duong-giao-vien-tieu-hoc-Phuong-phap-day-hoc

Kĩ thuật dạy học Các thói quen tư duy
Các Thói quen Tư Duy là những kỹ thuật ngắn, dễ học giúp mở rộng và đào sâu suy nghĩ của học sinh, đồng thời giúp học sinh xử lý, khám phá và đánh giá một ý tưởng, tình huống hoặc câu hỏi. Thói quen học tập thường bao gồm một tập hợp các câu hỏi hoặc một chuỗi các bước. Các thói quen học tập phù hợp với hầu hết các đối tượng. Khi chúng được sử dụng thường xuyên, Thói quen Học tập sẽ trở thành một phần thường xuyên của việc dạy và học. Các thói quen học tập có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, với các phương pháp khác nhau, có thể được sử dụng bởi các cá nhân hoặc nhóm. Các bài học có thể kết hợp sử dụng các thói quen khác nhau. Nhiều Thói quen Tư duy khác nhau được giải thích trên trang web Hộp công cụ Thói quen Tư duy Dự án Zero: https://pz.harvard.edu/thinking-routines của Đại học Harvard.

Read more ...

Kĩ thuật dạy học Hội thoại có hướng dẫn

Boi-duong-giao-vien-tieu-hoc-Phuong-phap-day-hoc

Kĩ thuật dạy học Hội thoại có hướng dẫn
Tương tác và hội thoại giúp học sinh liên hệ và hiểu ý nghĩa thông tin mới hỗ trợ quá trình học tập và hiểu biết của các em. Hội thoại có hướng dẫn là một hình thức thảo luận, trong đó học sinh được khuyến khích trao đổi hiểu biết riêng của mình, thảo luận và đưa ra ý nghĩa của nội dung. Hội thoại có hướng dẫn có thể diễn ra giữa giáo viên và học sinh hoặc giữa học sinh với nhau. Những cuộc trò chuyện này có thể xuất hiện thông qua việc đặt câu hỏi đối ứng.

Read more ...
Top