Kĩ thuật dạy học Hỏi – Đáp đối ứng

Boi-duong-giao-vien-tieu-hoc-Phuong-phap-day-hoc

Kĩ thuật dạy học Hỏi – Đáp đối ứng
Sau phần giảng dạy của một bài học, học sinh làm việc theo cặp hoặc nhóm ba người để hỏi và trả lời các câu hỏi về nội dung bài học.

Giáo viên đưa ra các câu hỏi dẫn như:
Điều gì sẽ xảy ra nếu…. ?
Tại sao …… .quan trọng ?
Em nghĩ nguyên nhân …… ?


… .. và… .. giống nhau như thế nào ?
Em sẽ sử dụng …… để …… như thế nào?
Khi học sinh làm quen với kỹ thuật này, các em sẽ được dạy cách phát triển các câu hỏi liên quan đến vật liệu cụ thể bằng cách sử dụng các câu dẫn tương tự. Học sinh cần được hướng dẫn và hỗ trợ để thay phiên nhau hỏi và trả lời.Đặt câu hỏi đối ứng thường được sử dụng khi học văn học và các tài liệu đọc khác, nhưng có thể được áp dụng cho nghiên cứu tài liệu, biểu diễn, v.v. Đặt câu hỏi đối ứng có thể được sử dụng trong kỹ thuật Tư duy, Ghép cặp, Chia sẻ (Think, Pair, Share).

Đặt câu hỏi đối ứng khuyến khích học sinh:
Suy nghĩ sâu sắc hơn về những gì đang học
Phát triển các kỹ năng đặt câu hỏi, lập luận và diễn dịch
Truyền đạt ý tưởng theo nhiều cách khác nhau
Diễn đạt bản thân rõ ràng
Biện minh và tranh luận
Làm rõ ý tưởng của riêng mình
Liên kết giữa bài học với những gì đã học và kinh nghiệm trước đó

Câu hỏi kiểm tra: Kĩ thuật dạy học Hỏi – Đáp đối ứng

Câu hỏi 1. Trả lời câu hỏi: Hãy nêu một thách thức Thầy/Cô cho rằng giáo viên sẽ gặp phải khi sử dụng kỹ thuật Hỏi - Đáp đối ứng và giải thích ngắn gọn tại sao.

- Vấn đề học sinh hỏi xa quá với nội dung bài học mà chính người giáo viên chưa thể giải đáp được

>>> Xem thêm các Kĩ thuật giảng dạy khác ở tiểu học:

- Kĩ thuật dạy học: Lớp học đảo ngược

- Kĩ thuật dạy học  Công não (Động não, Tia chớp)

- Kĩ thuật dạy học  Sơ đồ tư duy

Kĩ thuật dạy học  KWL / KWHL

- Kĩ thuật dạy học  Mảnh ghép

- Kĩ thuật dạy học Khăn trải bàn

- Kĩ thuật dạy học Hỏi – Đáp đối ứng

- Kĩ thuật dạy học Hội thoại có hướng dẫn

- Kĩ thuật dạy học Các thói quen tư duy

Kĩ thuật dạy học Liên kết, Mở rộng, Thử thách

Top