Kĩ thuật dạy học Hội thoại có hướng dẫn

Boi-duong-giao-vien-tieu-hoc-Phuong-phap-day-hoc

Kĩ thuật dạy học Hội thoại có hướng dẫn
Tương tác và hội thoại giúp học sinh liên hệ và hiểu ý nghĩa thông tin mới hỗ trợ quá trình học tập và hiểu biết của các em. Hội thoại có hướng dẫn là một hình thức thảo luận, trong đó học sinh được khuyến khích trao đổi hiểu biết riêng của mình, thảo luận và đưa ra ý nghĩa của nội dung. Hội thoại có hướng dẫn có thể diễn ra giữa giáo viên và học sinh hoặc giữa học sinh với nhau. Những cuộc trò chuyện này có thể xuất hiện thông qua việc đặt câu hỏi đối ứng.

Giáo viên đặt câu hỏi, lắng nghe câu trả lời của học sinh, trả lời và thăm dò để biết thêm thông tin. Trong các cuộc trò chuyện hướng dẫn giữa học sinh với học sinh, trọng tâm là các câu hỏi do học sinh đặt ra, trả lời câu hỏi của nhau và học sinh phản hồi câu trả lời của nhau.

Ban đầu, giáo viên cần hướng dẫn học sinh sử dụng kỹ thuật này và nhắc nhở các em thực hiện lần lượt, lắng nghe rồi đặt câu hỏi cho nhau.

Giáo viên phải sử dụng các động từ dẫn liên quan đến tư duy bậc cao trong các cuộc hội thoại của mình để khuyến khích học sinh suy nghĩ sâu hơn. Bằng cách này, giáo viên làm mẫu hỏi đáp và hội thoại cho học sinh.

Hội thoại có hướng dẫn đem lại nhiều lợi ích. Học sinh phát triển được những kỹ năng và năng lực cho phép các em:
+ Tham gia học tập tích cực
+ Chia sẻ ý tưởng của mình
+ Thể hiện bản thân rõ ràng
+ Tham gia vào cuộc trò chuyện có ý nghĩa
+ Biện minh cho ý kiến của mình
+ Đặt câu hỏi
+ Chấp nhận các quan điểm khác nhau
+ Mở rộng hồi đáp
+ Làm rõ suy nghĩ của mình
+ "Bắc giàn giáo" hỗ trợ việc học tập của các học sinh khác
+ Tham gia vào tư duy bậc thấp và bậc cao

Câu hỏi kiểm tra: Kĩ thuật dạy học Hội thoại có hướng dẫn

Câu hỏi 1. Trả lời câu hỏi: Hãy nêu 3 đặc điểm của kỹ thuật Hội thoại có hướng dẫn minh hoạ cho tư duy bậc cao.

- Kỹ thuật 1: Hội thoại có hướng dẫn là một hình thức thảo luận, trong đó học sinh được khuyến khích trao đổi hiểu biết riêng của mình, thảo luận và đưa ra ý nghĩa của nội dung
- Kỹ thuật 2: Hội thoại có hướng dẫn có thể diễn ra giữa giáo viên và học sinh hoặc giữa học sinh với nhau. Những cuộc trò chuyện này có thể xuất hiện thông qua việc đặt câu hỏi đối ứng
- Kỹ thuật 3: Trong các cuộc trò chuyện hướng dẫn giữa học sinh với học sinh, trọng tâm là các câu hỏi do học sinh đặt ra, trả lời câu hỏi của nhau và học sinh phản hồi câu trả lời của nhau.

>>> Xem thêm các Kĩ thuật giảng dạy khác ở tiểu học:

- Kĩ thuật dạy học: Lớp học đảo ngược

- Kĩ thuật dạy học  Công não (Động não, Tia chớp)

- Kĩ thuật dạy học  Sơ đồ tư duy

Kĩ thuật dạy học  KWL / KWHL

- Kĩ thuật dạy học  Mảnh ghép

- Kĩ thuật dạy học Khăn trải bàn

- Kĩ thuật dạy học Hỏi – Đáp đối ứng

- Kĩ thuật dạy học Hội thoại có hướng dẫn

- Kĩ thuật dạy học Các thói quen tư duy

Kĩ thuật dạy học Liên kết, Mở rộng, Thử thách

Top