Kĩ thuật dạy học Liên kết, Mở rộng, Thử thách

Boi-duong-giao-vien-tieu-hoc-Phuong-phap-day-hoc

Kĩ thuật dạy học Liên kết, Mở rộng, Thử thách
Kỹ thuật này khuyến khích học sinh liên kết thông tin mới với những gì các em đã biết và chiêm nghiệm về việc học của mình. Liên kết, Mở rộng, Thử thách rất hữu ích để khuyến khích học sinh chiêm nghiệm về nội dung bài học, tài liệu đọc, tra cứu, v.v. Nó có thể được sử dụng với học sinh riêng lẻ, trong nhóm nhỏ hoặc cả lớp.

Các câu hỏi cơ bản của kỹ thuật Liên kết nối, Mở rộng, Thử thách là:
Thí nghiệm này liên hệ thế nào với những gì em đã biết?
Có điều gì mới đã mở rộng tư duy và hiểu biết của em?


Có điều gì là thách thức hoặc khó hiểu? Em thắc mắc về điều gì?
Khi sử dụng Liên kết nối, Mở rộng, Thử thách với một văn bản hoặc cuốn sách, đoạn băng video hoặc tài liệu khác, các câu hỏi sau đây là ví dụ về cách giáo viên có thể điều chỉnh các câu hỏi cho phù hợp với nội dung.

Liên kết: Làm thế nào để các ý tưởng và thông tin trong bài đọc này kết nối với những gì em đã biết về_________
Mở rộng: Văn bản này mở rộng suy nghĩ của em về_________như thế nào?
Thử thách: Văn bản này có thách thức hoặc làm em thấy khó hiểu_________không? Nó đặt ra những câu hỏi mới nào cho em?
Bảng sau đây có thể được sử dụng cho từng cá nhân, nhóm nhỏ hoặc cả lớp.


Kỹ thuật Liên kết, Mở rộng, Thử thách giúp học sinh:
Kết nối các ý tưởng và thông tin trong và giữa các chủ đề
Kết nối những ý tưởng và thông tin mới với những gì các em đã biết và hiểu
Liên hệ với việc học tập của các em
Hiểu sâu hơn về một chủ đề
Trở thành những người học biết suy nghĩ và tự chủ hơn

Cũng như các kỹ thuật khác, kỹ thuật này giúp giáo viên xác định những gì học sinh nắm được và cách tiếp tục bài học này hoặc cách triển khai các bài học sau.

 câu hỏi: Kĩ thuật dạy học Liên kết, Mở rộng, Thử thách

>>> Xem thêm các Kĩ thuật giảng dạy khác ở tiểu học:

- Kĩ thuật dạy học: Lớp học đảo ngược

- Kĩ thuật dạy học  Công não (Động não, Tia chớp)

- Kĩ thuật dạy học  Sơ đồ tư duy

Kĩ thuật dạy học  KWL / KWHL

- Kĩ thuật dạy học  Mảnh ghép

- Kĩ thuật dạy học Khăn trải bàn

- Kĩ thuật dạy học Hỏi – Đáp đối ứng

- Kĩ thuật dạy học Hội thoại có hướng dẫn

- Kĩ thuật dạy học Các thói quen tư duy

Kĩ thuật dạy học Liên kết, Mở rộng, Thử thách

Top