Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm Bồi dưỡng Module 1 Chương trình tổng thể GDPT 2018

Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm Bồi dưỡng Module 1 Chương trình tổng thể GDPT 2018
Câu 1. Chọn các đáp án đúng
Đâu là môn học, hoạt động giáo dục mới ở Tiểu học trong Chương trình GDPT 2018.
A. Hoạt động trải nghiệm
B. Lịch sử và Địa lí
C. Tin học và Công nghệ
D. Tự nhiên và Xã hội
Đáp án: A,C

Read more ...

Đáp án 31 câu trắc nghiệm tìm hiểu chương trình GDPT tổng thể 2018 Module 1

Đáp án 31 câu trắc nghiệm tìm hiểu chương trình GDPT tổng thể 2018 Module

Đây là đáp án 31 câu hỏi trắc nghiệm cho bài tập kiểm tra cuối khóa của chương trình Bồi dưỡng giáo viên phổ thông theo module 1.  Câu hỏi trên bài tập của các thầy cô được hệ thống đảo lộn nên để làm nhanh, có đáp án cho câu hỏi thầy cô đang tìm thầy cô nhấn Ctrl + F và gõ từ khóa cần tìm vào là có ngay kết quả. Chúc thầy cô thành công.
Read more ...

Đáp án 10 câu hỏi trắc nghiệm Kiểm tra đầu vào Module 3 Hoạt động trải nghiệm tiểu học

Đáp án 10 câu hỏi  trắc nghiệm Kiểm tra đầu vào Module  3 Hoạt động trải nghiệm tiểu học
Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Đáp án 10 câu hỏi trắc nghiệm nhằm Kiểm tra đầu vào của Hoạt động trải nghiệm trong  Module 3 dành cho giáo viên tiểu học. Tài liệu này giúp thầy cô có cách xác định đúng đáp án các câu hỏi trắc nghiệm mà chương trình đưa ra để thầy cô hoàn thành khóa Bồi dưỡng thường xuyên Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Read more ...

Đáp án 7 câu hỏi tự luận Hoạt động trải nghiệm Module 3 giáo viên tiểu học

Đáp án 7 câu hỏi tự luận Hoạt động trải nghiệm Module 3 giáo viên tiểu học
Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Đáp án 7 câu hỏi Hoạt động trải nghiệm  Module 3 dành cho giáo viên tiểu học . Tài liệu này giúp thầy cô có cách xác định đúng đáp án các câu hỏi tự luận  mà chương trình đưa ra để thầy cô hoàn thành khóa Bồi dưỡng thường xuyên Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Read more ...
Top