Đáp án 20 câu hỏi môn Toán Modul 3 dành cho giáo viên tiểu học

Đáp án 20 câu hỏi môn Toán Modul 3 dành cho giáo viên tiểu học
Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Đáp án 20 câu hỏi môn Toán Modul 3 dành cho giáo viên tiểu học . Tài liệu này giúp thầy cô có cách xác định đúng đáp án các câu hỏi trắc nghiệm mà chương trình đưa ra để thầy cô hoàn thành khóa Bồi dưỡng thường xuyên Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Read more ...

Đáp án 20 câu hỏi môn Tự nhiên xã hội Modul 2 dành cho giáo viên tiểu học

Đáp án 20 câu hỏi môn Tự nhiên xã hội Modul 2 dành cho giáo viên tiểu học
Chào thầy cô và các bạn
Đây là Đáp án trắc nghiệm tập huấn mô đun 2 môn Tự nhiên xã hội tiểu học của Chương trình Bồi dưỡng giáo viên Tiểu học của ETEP bao gồm đáp án 20 câu trắc nghiệm môn Tự nhiên xã hội trong Chương trình tập huấn Mô đun 2 GDPT 2018 để phát triển năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên và đáp ứng Chương trình GDPT mới, giúp thầy cô nhanh chóng hoàn thiện bài tập khảo sát cuối khóa bồi dưỡng.

Read more ...
Top