Một số chú ý Khi dạy Tiếng Việt lớp 3 Sách Chân trời sáng tạo | Phần 2 Tập huấn giảng dạy TV3

Một số chú ý Khi dạy Tiếng Việt lớp 3 Sách Chân trời sáng tạo | Phần 2 Tập huấn giảng dạy TV3 

TẬP MỘT
*8 chủ điểm *1 tuần ôn tập giữa học kì I *1 tuần ôn tập cuối học kì I
TẬP HAI
*7 chủ điểm *1 tuần ôn tập giữa học kì II *1 tuần ôn tập cuối học kì II
BẢN THÂN
GIA ĐÌNH
BẠN BÈ, TRƯỜNG HỌC
QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC
THẾ GIỚI
THIÊN NHIÊN

Read more ...

Những lưu ý khi kĩ năng đọc ở Tiếng Việt 3 Sách Chân trời sáng tạo | Phần 3 Tập huấn giảng dạy TV3

Những lưu ý khi kĩ năng đọc ở Tiếng Việt 3 Sách Chân trời sáng tạo | Phần 3 Tập huấn giảng dạy TV3

Tùy có khi phải tách ra nhưng không máy móc Có khi giải thích ngay ở đầu bài - Đừng máy móc là trong luyện đọc là không được phép giải thích từ đôi khi giái thích từ thì giúp hs hiểu à từ đó phải phát âm như thế  Xem hướng dẫn cách dạy đọc trên tôi gửi cực hay - Cực giá trị để dạy hay hoạt động đọc

Read more ...

Tập huấn Giảng dạy Sách giáo khoa Tiếng Việt 3 Bộ sách Chân trời sáng tạo | Giới thiệu Các dạng bài

Tập huấn Giảng dạy Sách giáo khoa Tiếng Việt 3 Bộ sách Chân trời sáng tạo | Giới thiệu Các dạng bài
Video giới thiệu Tập huấn Giảng dạy Sách giáo khoa Tiếng Việt 3 Bộ sách Chân trời sáng tạo | Giới thiệu Các dạng bài

Read more ...

TẬP HUẤN GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC BỘ SÁCH GIÁO KHOA KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG LỚP 3

TẬP HUẤN GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC BỘ SÁCH GIÁO KHOA KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG LỚP 3
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TIN HỌC 3

Tác giả

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên) Hoàng Thị Mai (Chủ biên) .  ThS. Phan Anh; Nguyễn Thu Hiền;  Nguyễn Bá Tuấn; ThS. Hà Đặng Cao Tùng 'ThS. Đặng Bích Việt

Read more ...
Top