9 câu hỏi về sách Toán 2 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo

9 câu hỏi về sách Toán 2 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo
Câu hỏi 1: Sự khác biệt về mục tiêu chương trình 2018 và 2000 là gì?
Chương trình 2018 định hình một cách rõ nét:
- Hai nhánh phát triển song song:
• Kiến thức kĩ năng toán học cơ bản ban đầu.
• Hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực toán học đặc thù.
- Định hướng: Tích hợp.

Câu hỏi 2: Sự khác biệt về các tuyến kiến thức ở chương trình lớp 2 trong chương trình 2018 và 2000 là gì?
- Chương trình năm 2000:
• Số và phép tính
• Giải toán
• Hình học
• Đo lường
- Chương trình năm 2018:
• Số và Phép tính
• Hình học và Đo lường
• Một số yếu tố Thống kê và Xác suất
• Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Câu hỏi 3: Tại sao trong chương trình Toán lớp 2 lại có các bài Thực hành và trải nghiệm?
- Đảm bảo cân đối giữa “học” kiến thức và “vận dụng” kiến thức vào giải quyết các vấn đề cụ thể.
- Cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác, hoạt động Thực hành và trải nghiệm góp phần giúp học sinh có những hiểu biết ban đầu về một số nghề nghiệp trong xã hội.

Câu hỏi 4: Chương trình môn Toán 2018 không có tuyến kiến thức Giải toán có lời văn, phải chăng việc Giải toán được xem nhẹ trong chương trình Toán lớp 2?
- Giải toán có lời văn là một bộ phận của nội dung GQVĐ (Giải quyết vấn đề). GQVĐ không được coi là một mạch kiến thức riêng (như mạch Giải toán có lời văn trong chương trình 2000). Tuy nhiên, ngay từ lớp 1 các nội dung về giải toán đã được đề cập một cách thích đáng, mặc dù chưa giới thiệu các thuật ngữ Bài toán có lời văn, Giải toán.
- Thuật ngữ Bài toán có lời văn và Giải bài toán có lời văn chính thức được giới thiệu ở lớp 2 và các nội dung về giải toán được giới thiệu đầy đủ và khoa học.

Câu hỏi 5: Nội dung Giải quyết vấn đề (GQVĐ) trong chương trình Toán lớp 2 bao gồm những gì?
- GQVĐ liên quan đến các phép tính.
• Nhận biết ý nghĩa thực tiễn của phép tính thông qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn.
• Giải các bài toán có một bước tính liên quan đến ý nghĩa thực tế của phép tính.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến hình phẳng và hình khối đã học; liên quan đến đo lường các đại lượng đã học.

Câu hỏi 6: Trong SGK Toán 2 có bài Ước lượng, có nhất thiết phải dạy bài này ở nội dung Toán lớp 2?

- Đây là nội dung trong chương trình Toán lớp 2: Làm quen với việc ước lượng số đồ vật theo các nhóm chục.
- Ước lượng là nội dung chưa quen thuộc với nhiều người, tuy nhiên nội dung này thực sự mang lại nhiều lợi ích trong cuộc sống. Hơn nữa, SGK Toán 2 giới thiệu cho học sinh cách ước lượng tương đối gần gũi, dựa trên kiến thức đã học và những hiểu biết về cuộc sống. Bài này không là trở ngại đối với học sinh.

Câu hỏi 7: Thống kê và Xác suất có xa lạ với học sinh không? Các em có thể tiếp thu được nội dung này không?
- SGK Toán 2 không giới thiệu nội dung này ở phương diện định nghĩa khái niệm.
- Các em được tiếp cận các thuật ngữ Thu thập, Phân loại, Kiểm đếm, một cách rất tự nhiên dựa trên những hoạt động quen thuộc của mình.
Ví dụ: Học sinh được chơi trò Tập tầm vông để thực hành sử dụng thuật ngữ Có thể, Chắc chắn, Không thể.
- Thực tế khi tiến hành dạy Thử nghiệm, học sinh rất hào hứng với nhóm bài này.

Câu hỏi 8: Tại sao cuốn sách Toán lại có mục Đất nước em?
- Tích hợp các kiến thức Toán với các môn học khác, trải nghiệm những vấn đề của cuộc sống thực tế.
- Giúp học sinh từng bước yêu quý đất nước tươi đẹp của mình.

Câu hỏi 9: Tại sao nên dùng Sách Toán 2 Chân Trời Sáng Tạo?
- Các Kiến thức cốt lõi và các Phẩm chất, Năng lực được Sách Toán 2 cài đặt công phu, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động dạy học.
- SGK Toán 2 tiếp cận học sinh theo Cách học sinh học Toán.
- Cân đối giữa việc “học” và “vận dụng” kiến thức, đảm bảo giảm tải cho học sinh.
- Các nội dung về Phẩm chất và Tích hợp phong phú, đa dạng.
- Các tài liệu dạy, học đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh.
- Nội dung và hình thức tạo hứng thú cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học.

 

Top