Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

Tại sao nhiều địa phương quyết định dừng VNEN ở tiểu học?
Trên thực tế, một số địa phương đã quyết định dừng áp dụng mô hình dạy và học mới này. Chính vì thế, báo cáo của WB khó nhận được sự đồng tình từ phần lớn giáo viên.

 Giáo viên tiểu học  cần Đổi mới sáng tạo trong dạy học
Thầy cô và các bạn xem đoạn  phóng sự sau sẽ thấy được:  Dạy học hôm nay không chỉ bó hẹp với bốn bức tường. Dạy học hôm nay đòi hỏi người thầy phát huy sự sáng tạo, tìm ra cái mới, cái tiên tiến để giúp học sinh tiếp cận được tri thức  một cách nhanh nhất. Sáng tạo trong dạy học đem lại nhiều điều hứng thú cho các em tiếp cận nhanh tri thức.

Top