Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

Sẽ bỏ hàng loạt phụ cấp dành cho Giáo viên tiểu học

Nghị quyết 27-NQ/TW (ban hành ngày 21-5-2018) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương yêu cầu sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành cho Giáo viên tiểu học, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương giáo viên tiêu học.

Hà Nội đứng đầu cả nước về giải toán và vật lý qua mạng Internet

Hà Nội là địa phương đạt thành tích cao nhất tại cuộc thi giải toán và vật lý qua mạng Violympic năm học 2017-2018, tiếp theo là Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Nam Định.

___________________________________________Source: tieuhocvn.info_____