Cũng theo tố cáo của phụ huynh, dù chưa được chấp nhận của cấp trên nhưng nhà trường Tiểu học Tân Dân cũng như rất nhiều trường tiểu học khác trong thành phố  đã triển khai thu các khoản thu tiếng Anh ( phonic và Explore our the world - Chương trình dạy học chưa được cấp phép của Bộ GD&ĐT, mặc dù có giáo viên biên chế Tiếng Anh nhưng Ban giám hiệu vẫn quyết định thu tiền, Chương trình học kỹ năng sống của ông ty Tài năng trẻ , công ty GAIA ( chương trình chưa được kiểm nghiệm và cấp phép) , tin học ngoài tiết quy định , tiền  cơ sở vật chất đầu vào lớp 1: như bàn ghế , máy chiếu  ( chưa được phép và thu sai quy định của BGD…)Trường tiểu học lạm thu hơn 738 triệu đồng phải trả lại cho phụ huynh

Trường tiểu học lạm thu hơn 738 triệu đồng phải trả lại cho phụ huynh
GD&TĐ - UBND huyện An Lão, TP. Hải Phòng ngày 31/10 có văn bản số 1379/ UBND- VP gửi trường Tiểu học Tân Dân, yêu cầu nhà trường trả lại cho phụ huynh học sinh những khoản thu sai qui định, lạm thu với tổng số tiền là 738.130.000 đồng gồm nhiều khoản.


Huyện cũng giao UBND xã Tân Dân giám sát, kiểm tra, đôn đốc trường tiểu học Tân Dân tổ chức trả lại tiền cho phụ huynh học sinh. Thời gian trả lại phải hoàn thành trước ngày 15/1.Đồng thời huyện cũng yêu cầu Phòng Gíao dục & Đào tạo huyện tăng cường công tác quản lý chuyên môn dạy, học trong các trường, có biện pháp ngăn chặn kịp thời các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm sai qui định.

Đối với Ban giám hiệu trường tiểu học xã Tân Dân và cá nhân có liên quan sau khi khắc phục hậu quả UBND huyện sẽ xem xét, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Đối với Ban giám hiệu trường tiểu học xã Tân Dân và cá nhân có liên quan sau khi khắc phục hậu quả UBND huyện sẽ xem xét, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Trước đó, một số phụ huynh có con em học tại trường Tiều học xã Tân Dân đã có đơn thư tố cáo việc nhà trường tổ chức thu sai qui định một số khoản, lạm thu. Theo tố cáo, ngay khi bức vào đầu năm học 2017-2018 trường đã tổ chức họp phụ huynh thông báo các khoản thu đầu năm từ 2,8 đến 3 triệu đồng. Tổ chức thu mỗi học sinh với mức 350 ngàn đồng/học sinh tiền xã hội hóa.

Cũng theo tố cáo của phụ huynh, dù chưa được chấp nhận của cấp trên nhưng nhà trường Tiểu học Tân Dân cũng như rất nhiều trường tiểu học khác trong thành phố  đã triển khai thu các khoản thu tiếng Anh ( phonic và Explore our the world - Chương trình dạy học chưa được cấp phép của Bộ GD&ĐT, mặc dù có giáo viên biên chế Tiếng Anh nhưng Ban giám hiệu vẫn quyết định thu tiền, Chương trình học kỹ năng sống của ông ty Tài năng trẻ , công ty GAIA ( chương trình chưa được kiểm nghiệm và cấp phép) , tin học ngoài tiết quy định , tiền  cơ sở vật chất đầu vào lớp 1: như bàn ghế , máy chiếu  ( chưa được phép và thu sai quy định của BGD…)

Theo Báo Giáo dục Việt Nam