Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

Giáo viên tiểu học sẽ được đánh giá Chuẩn bằng 15 tiêu chí

Thiếu gần 300 giáo viên tiếng Anh cấp Tiểu học ở Thanh HóaGiáo viên tiểu học sẽ được đánh giá Chuẩn bằng 15 tiêu chí
- Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông. Ngoài năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, chuẩn giáo viên đòi hỏi năng lực xây dựng các quan hệ xã hội.

Read more ...

Làm giáo viên tiểu học còn phải "chạy chọt" có còn nghề cao quý không?

Thiếu gần 300 giáo viên tiếng Anh cấp Tiểu học ở Thanh HóaLàm giáo viên tiểu học còn phải "chạy chọt" có còn nghê cao quý không?
 - Vì muốn làm giáo viên mà phải "chạy chọt" bỏ hàng trăm triệu đồng mới được làm giáo viên hợp đồng là điều rất đáng chê trách và đáng buồn cho hệ thống giáo dục.

Read more ...
Top