Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

2 học sinh Tiểu học Kiền Bái chết đuối thương tâm do đi tắm sông

2 học sinh Tiểu học Kiền Bái chết đuối thương tâm do đi tắm sông ---Hốm qua, ngày 23/-6/2018, trên địa bàn xã Kiền Bái Huyện Thủy Nguyên - Thành Phố Hải Phòng đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm, đã cướp đi tính mạng của hai em nhỏ tiểu học Kiền Bái.

Read more ...

Sẽ bỏ hàng loạt phụ cấp dành cho Giáo viên tiểu học

Sẽ bỏ hàng loạt phụ cấp dành cho Giáo viên tiểu học

Nghị quyết 27-NQ/TW (ban hành ngày 21-5-2018) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương yêu cầu sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành cho Giáo viên tiểu học, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương giáo viên tiêu học.

Read more ...
Top