Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2017 -2018

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 nãm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn  Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2017-2018, cụ thể như sau:    .

VNEN vỡ trận  - nỗi buồn của giáo dục tiểu họcVNEN vỡ trận  - nỗi buồn của giáo dục tiểu học  - “Giáo dục không phải là thí điểm. Giáo dục là thực nghiệm, phải chắc chắn mới được làm”, GS.TS Phạm Tất Dong nói về mô hình VNEN thất bại, tiếp tục gặp phản ứng ở các địa phương.

"Khi khởi động VNEN, các vị ở bộ GD&ĐT tâng bốc mô hình "lên mây xanh", GS.TS Phạm Tất Dong nói.

Top