Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

tin tức tiểu học, giáo dục tiểu học, tiểu học, tieuhocTổng hợp điểm tuyển sinh Đại học ngành Giáo dục  tiểu học các trường đại học cả nước   năm 2017

tin tức tiểu học, giáo dục tiểu học, tiểu học, tieuhocVNEN ở tiểu học  đi tiếp hay dừng lại? - Chao thầy cô và các bạn,
Gần đây, mô hình trường học mới VN (VNEN) lại gây chú ý bởi phản ứng từ dư luận xã hội và chính quyền một số địa phương.

Trả lời Thanh Niên, ông Đặng Tự Ân, nguyên chuyên gia trưởng của dự án VNEN cũng đã chỉ ra một số bất cập, đồng thời kiến nghị giải pháp khắc phục trong năm học tới.
Ông Ân cho biết: