Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

Thông tư 22 dưới góc nhìn của nhà quản lí giáo dục

Ngày 28/2/2014, Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT về việc Ban hành quy định đánh giá HS tiểu học ra đời với mục đích hướng tới những giá trị nhân văn, đánh giá vì sự tiến bộ của trẻ. Sau 2 năm thực hiện, bên cạnh những hiệu quả tích cực thì Thông tư 30 vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Chính vì điều này vào ngày 22/09/2016 Bộ GD&ĐT đã cho ban hành Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều để hoàn thiện hơn cho bản Thông tư 30, tạo khí thế mới cho CBQL, giáo viên (GV) và học sinh (HS) tiểu học.

Đình chỉ  tạm thời cô giáo tiểu học Nghệ An vì trách phạt  23 học sinh Lớp 4   - Sự việc xảy ra vào chiều thứ 4 (ngày 15/3) tại lớp 4A, do cô Quang Thị Hương làm Chủ nhiệm. Sau khi nhận kết quả làm bài kiểm tra khảo sát của môn Tiếng Việt và môn Toán của lớp 4A  do mình phụ  trách có  nhiều em đạt  điểm chưa cao, cô Quang Thị Hương đã dùng một  thước  nhựa dẻo  đánh vào tay, mông và một số vùng khác đối với 23/27 học sinh trong lớp mình.

Top