Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

Bao giờ  tiểu học có bộ sách giáo khoa  Lớp 1 chương trình mới?Bao giờ  tiểu học có bộ sách giáo khoa Lớp 1 chương trình mới?
Sách giáo khoa Lớp 1 Tiểu học mới sẽ có vào tháng 4 năm 2018
Chào thầy cô và các bạn,
Năm học tiếp theo 2018 - 2019 sẽ bắt đầu thay sách giáo khoa lớp 1 và lớp 6 vì vậy Sách giáo khoa Lớp 1 Tiểu học mới sẽ có vào tháng 4 năm 2018.

Một học sinh Tiểu học Hà Nội tử vong khi tham gia học bơiMột học sinh Tiểu học Hà Nội tử vong khi tham gia học bơi
Theo kế hoạch của SGD  Hà Nội, từ tháng 5/2016 đến tháng 4/2017, Phòng Giáo dục- Đào tạo các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã triển khai 2 mô hình phổ cập bơi là xây dựng bể bơi mini trong trường học (đối với những trường có đủ diện tích), hoặc lắp đặt “bể bơi thông minh”. Ngoài ra, nhà trường còn liên kết với các đơn vị có bể bơi trên địa bàn để dạy bơi cho học sinh, trong đó trọng tâm là học sinh tiểu học.

Top