Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

tin tức tiểu học, giáo dục tiểu học, tiểu học, tieuhocĐánh giá giáo viên tiểu học theo bộ công cụ mới ETEP 
Thưa thầy cô và các bạn,
 Đánh giá giáo viên tiểu học theo bộ công cụ mới nằm trong Chương trình ETEP (Enhancing Teacher Education Program)  là  Bộ công cụ đánh giá năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên tiểu học  và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông nhằm  đánh giá thực trạng năng lực đội ngũ là cơ sở để phân tích, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng và xây dựng chương trình bồi dưỡng gắn với yêu cầu thực tiễn, thực sự góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước.

tin tức tiểu học, giáo dục tiểu học, tiểu học, tieuhocMôn Ngoại ngữ là môn bắt buộc từ năm lớp 3 theo chương trình mới ở Cấp Tiểu học
Bộ GD-ĐT vừa chính thức thông qua Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể. Điều đáng chú ý là trong chương trình mới này, số lượng môn học, thời lượng học  bậc học Tiểu học đều giảm so với dự thảo. Đặc biệt,  hoạt động trải nghiệm được coi là một trong những nội dung không thể thiếu trong chương trình mới.

Top