Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

Thủ tướng chỉ đạo 4 nhiệm vụ cơ bản để phát triển giáo dục nước nhà

Thủ tướng chỉ đạo 4 nhiệm vụ cơ bản để phát triển giáo dục nước nhà

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo và Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực.

Read more ...

2 học sinh Tiểu học Kiền Bái chết đuối thương tâm do đi tắm sông

2 học sinh Tiểu học Kiền Bái chết đuối thương tâm do đi tắm sông ---Hốm qua, ngày 23/-6/2018, trên địa bàn xã Kiền Bái Huyện Thủy Nguyên - Thành Phố Hải Phòng đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm, đã cướp đi tính mạng của hai em nhỏ tiểu học Kiền Bái.

Read more ...
Top