Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

Thiếu gần 300 giáo viên tiếng Anh cấp Tiểu học ở Thanh HóaLàm giáo viên tiểu học còn phải "chạy chọt" có còn nghê cao quý không?
 - Vì muốn làm giáo viên mà phải "chạy chọt" bỏ hàng trăm triệu đồng mới được làm giáo viên hợp đồng là điều rất đáng chê trách và đáng buồn cho hệ thống giáo dục.

Thiếu gần 300 giáo viên tiếng Anh cấp Tiểu học ở Thanh HóaThiếu gần 300 giáo viên tiếng Anh cấp Tiểu học ở Thanh Hóa

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục tỉnh này còn thiếu 258 giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học.

Trong đó, một số huyện, chủ yếu là các địa phương ở khu vực miền núi còn thiếu nhiều giáo viên dạy môn tiếng Anh như: huyện Bá Thước thiếu 28 giáo viên, Cẩm Thủy thiếu 29 giáo viên, Quảng Xương thiếu 23 giáo viên, Hoằng Hóa thiếu 22 giáo viên, Như Xuân thiếu 18 giáo viên...