Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

Tiêu chuẩn của một hiệu trưởng trường Tiểu học được xếp loại tốt

hieu truong tieu hoc, tieu hoc, tieuhoc, thong tu danh gia hieu truongTiêu chuẩn của một hiệu trưởng trường Tiểu học được  xếp loại tốt Vừa qua, Bộ giáo dục và Đào tạo đã Ban hành Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư này thay thế Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học . Vậy một Hiệu trưởng trường tiểu học tốt thì cần đạt những tiêu chí sau:

Read more ...

3 giải pháp của Bộ giáo dục để chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học ở tiểu học

3 giải pháp của Bộ giáo dục để chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học ở tiểu học3 giải pháp của Bộ giáo dục để chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học ở tiểu học

Hiện nay, tại một số địa phương vẫn còn để xảy ra tình trạng một số cơ sở giáo dục thực hiện một số khoản thu ngoài quy định của nhà nước, gây bức xúc trong dư luận. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã quyết liệt đưa ra một số giải pháp căn bản để chấn chỉnh tình trạng lạm thu ở bậc giáo dục tiểu học.

Read more ...
Top