Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

Tại sạo dừng thi giải Toán, Tiếng Anh trên mạng ở tiểu học năm 2017

Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT), cho biết từ năm học 2017 - 2018, Bộ quyết định tạm dừng các cuộc thi giải Toán, Tiếng Anh trên mạng.


Vừa qua, Bộ tổ chức rà soát trên quy mô cả nước toàn bộ các cuộc thi được đưa vào trường phổ thông hiện nay. Ông có thể cho biết kết quả của đợt rà soát này?

Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2017 -2018

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 nãm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn  Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2017-2018, cụ thể như sau:    .

Top