Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

Nguyên nhân thất bại VNEN là do đâu?
Nhiều chuyên gia đã khẳng định, chương trình VNEN đã thất bại, sau khi sử dụng hết kinh phí dự án được tài trợ 84,6 triệu USD. Nguyên nhân VNEN thất bài là do Giáo viên tiểu học không biết dạy có đúng không?

tin tức tiểu học, giáo dục tiểu học, tiểu học, tieuhoc

 Giáo viên tiểu học  cần Đổi mới sáng tạo trong dạy học
Thầy cô và các bạn xem đoạn  phóng sự sau sẽ thấy được:  Dạy học hôm nay không chỉ bó hẹp với bốn bức tường. Dạy học hôm nay đòi hỏi người thầy phát huy sự sáng tạo, tìm ra cái mới, cái tiên tiến để giúp học sinh tiếp cận được tri thức  một cách nhanh nhất. Sáng tạo trong dạy học đem lại nhiều điều hứng thú cho các em tiếp cận nhanh tri thức.

Top