Vở bài tập Toán 5 Bài 149 - Ôn tập về đo thời gian - Trang 87

Chu vi hình tròn  Tiết 95 – trang  97 - Toán 5

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 5 học tốt Vở bài tập Toán 5 Bài
Vở bài tập Toán 5 Bài 149 - Ôn tập về đo thời gian - Trang 87
Vở bài tập Toán 5 | Bài 149 Câu hỏi  hóc xương:  Một năm nhuân có bao nhiêu tháng?
Đó là câu hỏi hầu hết các bạn Lớp 5 đều hóc : Một năm nhuận có bao nhiêu tháng? Để trả lời câu hỏi này Bài 149  Vở bài tập Toán 5  Bài Ôn tập về đo thời gian trang 87  sẽ giúp em tìm đáp án . Hơn nữa các em sẽ nhớ 8 đơn vị đo  thời gian và mối quan hệ giữa các đơn vị đo  thời gian trong bảng.
Ôn tập về đo Thời gian  -  Bài 149  – VBT Toán  5 trang  87
-  Ôn tập và khắc sâu Bảng đơn vị đo thời gian
- Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian.
- Củng cố cách chuyển đổi các đơn vị đo thời gian.
- Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4

2. Preview a part of this lecture

Bài 1 Vở bài tập Toán 5 trang 87
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 thế kỉ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

1 năm (không nhuận) có 365 ngày

1 năm (nhuận) có 366 ngày

1 tháng thường có 30 (hoặc 31) ngày

Tháng hai có 28 (hoặc 29) ngày
1 tuần lễ có 7 ngày

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây = 1/60 giờ

1 giây = 1/60 phút = 1/3600 giờ

Bài 2 Vở bài tập Toán 5 trang 88
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a.) 1 năm 6 tháng = 18 tháng

2 phút 30 giây = 150 giây

2 giờ 10 phút = 130 phút

5 ngày 8 giờ = 128 giờ

 

 

 

 b) 30 tháng = 2 năm 6 tháng

150 phút = 2 giờ 30 phút

58 giờ = 2 ngày 10 giờ

200 giây = 3 phút 20 giây

 


c)60 phút = 1 giờ

30 phút = 1/2 giờ = 0,5 giờ

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

75 phút = 1,25 giờ

45 phút = 3/4 giờ = 0,75 giờ

12 phút = 1/5 giờ = 0,2 giờ

2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

1 giờ 12 phút = 1,2 giờ
d) 60 giây = 1 phút

90 giây = 1,5 phút

1 phút 6 giây = 1,1 phút

30 giây = 1/2 phút = 0,5 phút

1 phút 15 giây = 1,25 phút

1 phút 24 giây = 1,4 phút


e) 2 giờ 18 phút = 2,3 giờ

3 phút 48 giây = 3,8 phút

1 giờ 36 phút = 1,6 giờ

1 phút 6 giây = 1,1 phút

Bài 3 Vở bài tập Toán 5 trang 88
Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút?


 Giải vở bài tập Toán 5

Bài 4 Vở bài tập Toán 5 trang 88

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một ô tô dự định đi hết quãng đường AB dài 300km. Ô tô đó đi với vận tốc 60km/giờ và đã đi được 2 và 1/2 giờ. Hỏi ô tô đã đi được bao nhiêu phần trăm quãng đường AB?

A. 55%        B. 50%            C. 45%           D. 60%

Tóm tắt
Vở bài tập Toán 5 | Bài 149 Câu hỏi  hóc xương:  Một năm nhuân có bao nhiêu tháng?
 Bài giải
Đổi : =   1 và 1/2    giờ  = 2,5 giờ
Quãng đường đi được sau 2,5 giờ là:
60 x 2,5 = 150 (km)
Ô tô đã đi được số % của quãng đường là:
150 : 300 = 0,5 = 50% (quãng đường)
Đáp số: 50 %

3. Video Hướng dẫn cách giải Vở Toán 5 Bài 136

4. Free Download this lecture for teaching 5th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 2o slides: without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Vở bài tập Toán 5 Bài 149 - Ôn tập về đo thời gian - Trang 87

- Download from Mediafire>>>Vở bài tập Toán 5 Bài 149 - Ôn tập về đo thời gian - Trang 87

- >>>Xem thêm Bài guảng Toán 5 : Ôn tập về đo thời gian - Trang 156 – Tiết 149 - Sách giáo khoa Toán 5

>>>Xem tiếp Giải Vở bài tập Toán 5 Vở bài tập Toán 5 Bài 138 - Ôn tập về số tự nhiên - trang 74

>>> Contact me from Facebook /tieuhocvn

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Vở bài tập Toán 5 Tuần 24 + 25+26+27 +28

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top