Vở bài tập toán 5 Bài 46 | Trang 58 Luyện tập chung

Vo-bai-tap-Toan-5 -Tieuhocvn-Bai 37-trang-48

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 5 tieuhoc học tốt Vở bài tập  toán 5 Bài 46 | Trang 58 Luyện tập chung cho kiểm tra cuối chương 1
Chào các thầy cô và các bạn tieuhoc.
Trong Bài  này các em sẽ được học cách làm tốt 4 bài tập có trong Vở bài tập  toán 5 Bài 46| Trang 58  Luyện tập chung Viết số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng Số thập phân.  các em củng cố cách chuyển đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân  để chuẩn bị cho Kiểm tra cuối chương 1

2. Preview a part of this lecture

Mục tiêu cần đạt:

- Củng cố cách viết số đo khối lượng, độ dài, diên tích dưới dạng số thập phân .
- Củng cố chuyển từ hỗn số ra số thập phân.
- Củng cố 3 bảng đơn vị đo.
- Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 , Bài 3, bài 4, bài 5
Chuyển phân số thập phân thành số thập phân

Bài tập 1 VBT Toán 5 trang 58

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
Vở bài tập  toán 5 Bài 46 | Trang 58 Luyện tập chung cho kiểm tra cuối chương 1
Bài tập 2 VBT Toán 5 trang 58

a) 3m 52cm =3,52m
b) 95ha = 0,95km2

Cách làm:
a) 3m 52cm = 3 và 52/100 m = 3,52m
 b) 95ha = 95/100 km2 = 0,95 km2
Bài tập 3 VBT Toán 5 trang 58


Nối với số đo bằng 38,09kg (theo mẫu)
Vở bài tập  toán 5 Bài 46 | Trang 58 Luyện tập chung cho kiểm tra cuối chương 1
Bài tập 4 VBT Toán 5 trang 58
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Số lớn nhất trong các số: 9,32; 8,92; 9,23; 9,28 là:
A. 9,32          B. 8,92
C. 9,23          D. 9,28

Bài tập 5 VBT Toán 5 trang 58
Mua 32 bộ quần áo như nhau phải trả 1 280 000 đồng. Hỏi mua 16 bộ quần áo như thế phải trả bao nhiêu tiền?        
Bài 5 VBT Toán 5 trang 58

Tóm tắt:
32 bộ quần áo : 1 280 000 đồng
16 bộ quần áo : .......... đồng?

Bài giải: Cách 1: Rút về đơn vị:
Số tiền mua 1 bộ quần áo là:
1280000 : 32 = 40 000 (đồng)
Số tiền mua 16 bộ quần áo là:
40 000 x 16 = 640 000 (đồng)
Đáp số: 640 000 đồng

Bài giải: Cách 2: Tìm tỉ số:
16 bộ so với 32 bộ thì số lần gấp số lần là:
16: 32 = 1/2 (lần)
Số tiền mua 18 bộ quần áo là:
1 280 000 x1/2 = 640 0000 (đồng)
Đáp số: 640 000 đồng

3. Video Hướng dẫn cách giải Vở Toán 5 Bài 46


4. Free Download this lecture for teaching 5th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Vở bài tập  toán 5 Bài 46 | Trang 58 Luyện tập chung

- Download from Mediafire>>> Vở bài tập  toán 5 Bài 46 | Trang 58 Luyện tập chung  

- >>>Xem thêm Bài giảng  Toán 5 : Toán 5 trang 18 |Ôn tập và bổ sung về giải toán

>>>Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 5   Vở bài tập  toán 5 Bài 43 | Trang 54 Viết số đo diện tích dưới dạng Số thập phân

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Vở bài tập Toán 5  Tuần 6 + Tuần 7+Tuần 8 +Tuần 9 + Tuần 10

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top