Vở bài tập toán 5 Bài 47 | Trang 59 Luyện tập chung cho kiểm tra Giữa học kì 1

Vo-bai-tap-Toan-5 -Tieuhocvn-Bai 37-trang-48

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 5 tieuhoc học tốt Vở bài tập  toán 5 Bài 47 | Trang 59 Luyện tập chung cho kiểm tra  Giữa học kì 1
Chào các thầy cô và các bạn tieuhoc.
Trong Bài  này các em sẽ được học cách làm tốt 4 bài tập có trong Vở bài tập  toán 5 Bài 47| Trang 57  Tự kiểm tra. Nội dung ôn tập trong bài học này các em sẽ luyện cách chuyển đổi cách viết số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng Số thập phân.  các em củng cố về cách đọc, viết, so sánh, sắp xếp số thập phân. Củng cố cách giải dạng toán quan hệ tỉ lệ để chuẩn bị cho Kiểm tra cuối chương 1

2. Preview a part of this lecture

Mục tiêu cần đạt:

- Củng cố cách đọc viết, so sánh , cấu tạo số thập phân.

- Củng cố cách viết số đo khối lượng, độ dài, diện tích  dưới dạng số thập phân .

- Củng cố cách giải bài toán về quan hệ tỉ lệ.

- Bài tập cần làm:  Phần trắc nghiệm và tự luận

Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1. Trong các số: 512,34; 235,15; 235,41; 423,51 số có chữ số 5 ở hàng trăm là:
A. 512,34                   B. 432,15
C. 235,41                   D. 423,51


Câu 2. Viết 3/10 dưới dạng số thập phân được:
A. 3,0                        B. 0,03
C. 30,0                      D. 0,3

Câu 3. Số bé nhất trong các số: 8,25; 7,54; 6,99; 6,89 là:
A. 8,25                     B. 7,54
C. 6,99                     D. 6,89

Câu 4. 2,05 ha = ...........m2

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
A. 25 000                  B. 20 050
C. 20 500                  D. 20 005

Phần 2

Câu 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

  • a) 4kg 75g = 4,075 kg
  • b) 85 000m2 = 8,5 ha
  • Cách làm: 4kg 75g = .........kg
                 4kg 75g = 4 và 75/1000 kg = 4,075kg
  • 85 000 m2 =  85000/10000 ha = 8,5 ha

Câu 2. Một máy bay cứ 15 phút bay được 240km. Hỏi trong 1 giờ máy bay đó bay được bao nhiêu ki-lô-mét?

Tóm tắt:

Cứ 15 phút máy bay bay: 240 km

Trong 1 giờ máy bay bay:.......km

Bài giải

Cách 1:

1 giờ = 60 phút

Trong 1 phút máy bay bay được:

240 : 15 = 16 km

Máy bay bay trong 1 giờ được:

16 x 60 = 960 km

Đáp số: 960 km

Cách 2:

1 giờ = 60 phút

60 phút so với 15 phút thì số phần tăng lên là:

240 x 4 = 960 km

 

Câu 3. Tìm x, biết x là số tự nhiên và 27,64 < x < 28,46

Ta có: 27,64 < x < 28,46

Nên x = 28

3. Video Hướng dẫn cách giải Vở Toán 5 Bài 46


4. Free Download this lecture for teaching 5th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Vở bài tập  toán 5 Bài 47 | Trang 59 Luyện tập chung cho kiểm tra  Giữa học kì 1

- Download from Mediafire>>> Vở bài tập  toán 5 Bài 47 | Trang 59 Luyện tập chung cho kiểm tra  Giữa học kì 1  

- >>>Xem thêm Bài giảng  Toán 5 : Toán 5 trang 18 |Ôn tập và bổ sung về giải toán

>>>Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 5   Vở bài tập  toán 5 Bài 43 | Trang 54 Viết số đo diện tích dưới dạng Số thập phân

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Vở bài tập Toán 5  Tuần 6 + Tuần 7+Tuần 8 +Tuần 9 + Tuần 10

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top