5 Đề Kiểm tra Giữa  Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 theo thông tư 225 Đề Kiểm tra Giữa Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 có đáp án và ma trận - Để triển khai việc Tập huấn kĩ năng ra đề kiểm tra theo thông tư 22  tới giáo viên tiểu học. Kĩ thuật ra đề kiểm tra theo ma trận phát triển năng lực học sinh. Phương thức xây dựng đề kiểm tra môn Viếng Việt 5 ở tiểu học. Hôm nay, tieuhocvn xin gửi thầy cô  5 Đề Kiểm tra Giữa Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 có đáp án và ma trận giúp phụ huynh và giáo viên tiểu học có tài liệu để ôn luyện giúp đỡ học sinh để giúp học sinh đảm bảo yêu cầu chất lượng môn Tiếng Việt Giữa học kì I.

 

5 Đề Kiểm tra Giữa Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 có đáp án và ma trận

5 Đề Kiểm tra Giữa  Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 theo thông tư 22

5 Đề Kiểm tra Giữa Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 có đáp án và ma trận

Chào thầy cô và các bạn.

Để triển khai việc Tập huấn kĩ năng ra đề kiểm tra theo thông tư 22  tới giáo viên tiểu học. Kĩ thuật ra đề kiểm tra theo ma trận phát triển năng lực học sinh. Phương thức xây dựng đề kiểm tra môn Viếng Việt 5 ở tiểu học. Hôm nay, tieuhocvn xin gửi thầy cô  5 Đề Kiểm tra Giữa Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 có đáp án và ma trận giúp phụ huynh và giáo viên tiểu học có tài liệu để ôn luyện giúp đỡ học sinh để giúp học sinh đảm bảo yêu cầu chất lượng môn Tiếng Việt Giữa học kì I. Đề thi có đáp án  và ma trận rõ ràng. Đề bám sát Chuẩn kiến thức kĩ năng. Ra đề bám sát quy định của Vụ tiểu học Tập huấn cách ra đề theo thông tư 22 với 4 mức độ. Xin cảm ơn.

Nhấn vào đây để tải về :

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Giữa Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 Đề số 1 - 5th Grade  Vietnamese Test 1
Đề 1 - Văn bản đọc hiểu : Quà tặng của chim non

 ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Giữa Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 Đề số 2 - 5th Grade  Vietnamese Test 2
Đề 2 - Văn bản đọc hiểu : Những trang sách đầu tiên

  ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Giữa Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 Đề số 3 - 5th Grade  Vietnamese Test 3
Đề 3 - Văn bản đọc hiểu : Mẹ tôi

  ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Giữa Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 Đề số 4 - 5th Grade  Vietnamese Test 4
Đề 4 - Văn bản đọc hiểu : Cảnh đông con - Thạch Lam

   ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Giữa Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 Đề số 5 - 5th Grade  Vietnamese Test 5
Đề 5 - Văn bản đọc hiểu : Thầy thuốc như mẹ hiền - Hải Thượng Lãn Ông

    ___________________

Thank you for visiting tieuhocvn.

 

 

 

___________________________________________Source: tieuhocvn.info_____


Notice: Undefined property: stdClass::$image_fulltext in /home/english2/public_html/eng/modules/mod_bt_contentslider/classes/content.php on line 225

Notice: Undefined property: stdClass::$image_fulltext in /home/english2/public_html/eng/modules/mod_bt_contentslider/classes/content.php on line 225