Chu vi hình tròn Tiết 95 – trang 97 - Toán 5

Chu vi hình tròn  Tiết 95 – trang  97 - Toán 5

1. Introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt  Toán 5 Bài
Chu vi hình tròn  Tiết 95 – trang  97 - Toán 5
- Biết quy tắc tính chu vi hình tròn
- Vận dụng để giải bài toán có yếu tố thực tế về chu vi hình tròn.
- Bài tập đạt chuẩn: Bài 1(a,b), Bài 2(c), Bài 3.
Tính chu vi hình tròn có đường kính 4cm bằng cách nhân đường kính 4cm với số 3,14:
4  x  3,14   =12,56 (cm)
Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

 2. Preview  a part of this  lecture
Công thức:

C = d x 3,14


C : chu vi hình tròn.
d : đường kính

Quy tắc
Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14 hoặc lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.
Ví dụ 2: Tính chu vi hình tròn có bán kính 5cm.
5 x 2 x 3,14 =  31,4 (cm)
Bài 1 trang 98 SGK Toán 5

 Tính chu vi hình tròn có đường kính d:
a/ d = 0,6 cm.
Chu vi hình tròn là :
 0,6 x 3,14 = 1,884 (cm).

b/ d = 2,5 dm.
Chu vi hình tròn là :
2,5 x 3,14 = 7,85 (dm).

c/ d =   4/5  m.
Chu vi hình tròn là :
4/5 x 3,14 = 2,512 (m).
Bài 1 trang 98 SGK Toán 5

Tính chu vi hình tròn có bán kính r:
a/ r = 2,75cm.
b/ r = 6,5dm.
c/ r =   1/2  m.
Chu vi hình tròn là :  2,75 x 2 x 3,14 = 17,27 (cm).
Chu vi hình tròn là : 6,5  x 2 x 3,14 = 40,82 (dm).
Chu vi hình tròn là : 1/2 x 2 x 3,14 = 3,14 (m).

Bài 1 trang 98 SGK Toán 5

Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe đó.
Tóm tắt:
d : 0,75m
C : …m?
Bài giải:
Chu vi của bánh xe đó là:
0,75 x 3,14 = 2,355 (m)
        Đáp số : 2,355 m.

 

3. Video Hướng dẫn  học tiết Toán 5 này

 


 4. Free Download  this lecture for teaching  5th Math

 

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test

Click here to Download >>>>
- Download  from>>> Chu vi hình tròn Tiết 95 – trang 97 - Toán 5  

- Download  from Mediafire>>>Chu vi hình tròn  Tiết 95 – trang  97 - Toán 5  

- >>>Xem thêm cách làm Vở  bài tập Toán 5 : Bài 95: Chu vi hình tròn  – trang  11 - Vở bài tập Toán 5

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Toán 5 Học kì 1 trên tieuhocvn

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top