Hình thang Tiết 90 – trang 91 - Toán 5

Hình thang   Tiết 90 – trang  91 - Toán 5

1. Introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt  Toán 5 Bài
Hình thang   Tiết 90 – trang  91 - Toán 5

- Có biểu tượng về hình thang.
- Nhận biết được một số đặc điểm của hình thang, phân biệt được hình thang với các hình đã học.
- Nhận biết hình thang vuông.
- Bài 1, Bài 2,   Bài 4.

 2. Preview  a part of this  lecture

1. Cạnh của hình thang.
- Có nhận xét gì về hai cạnh đáy này ?
- Còn những cạnh nào không song song với nhau ?
- Hình thang có mấy cặp cạnh song song với nhau ?
Hình thang có :
+ Hai cạnh đáy, hai cạnh bên.
+ Hai cạnh đáy là hai cạnh đối diện song song.
2. Chiều cao của hình thang.
- AH là đường cao
- Độ dài AH là chiều cao
AH vuông góc với  DC Vậy AH có vuông góc với AB không ?
Hình thang ABCD có:
- Cạnh đáy AB và cạnh DC. Cạnh bênh AD và cạnh BC.
- Hai cạnh đáy là hai cạnh đối diện song song.
- AH là đường cao. Độ dài AH là chiều cao


Bài 1 : Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang.
 Bài 2 : Trong ba hình dưới đây, hình nào có :
- Bốn cạnh và bốn góc.
- Hai cặp cạnh song song .
- Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song .
- Có bốn góc vuông .

3. Video Hướng dẫn  học tiết Toán 5 này

 


 4. Free Download  this lecture for teaching  5th Math

 

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test

Click here to Download >>>>
- Download  from>>> Hình thang   Tiết 90 – trang  91 - Toán 5  

- Download  from Mediafire>>>Hình thang   Tiết 90 – trang  91 - Toán 5  

- >>>Xem thêm cách làm Vở  bài tập Toán 5 : Bài 90: Hình thang  – trang  3 - Vở bài tập Toán 5

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Toán 5 Học kì 1 trên tieuhocvn

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top