Những bài toán khó về quan hệ tỉ lệ nghịch lớp 4 - 5 tieuhoc

Những bài  toán khó về quan hệ tỉ lệ nghịch lớp 4 - 5 tieuhoc

Bài 1: Một bếp ăn dự trữ đủ cho 80 người ăn trong 30 ngày. Vì có một số người đến thêm nên số gạo dự trữ chỉ đủ ăn trong 30 ngày. Hãy tìm số người đến thêm?

Read more ...

Bài toán khó về trung bình cộng lớp 4 -5 tieuhoc

Bài toán khó về trung bình cộng lớp 4 -5 tiểu học

Bài 1: Trung bình cộng của 3 số là 195. Số thứ nhất bằng 2/5 tổng 3 số. Số thứ hai kém số thứ ba 21 đơn vị.Tìm 3 số đó?

Read more ...

Tổng hợp Nội dung Kiến thức trọng tâm môn Toán tiểu học

Tổng hợp Nội dung Kiến thức trọng tâm môn Toán tiểu học

Nhanahs vào đây để tải về:

Tổng hợp Nội dung Kiến thức trọng tâm môn Toán tiểu học

Giải bài toán lớp 3 Tính chu vi hình chữ nhật khi biết diện tích của nó

Giải bài toán lớp 3 Tính chu vi hình chữ nhật khi biết diện tích của nó
Giai-bai-toan-Lop-3-Tinh-chu-vi-Hinh-chu-nhat-khi-biet-dien-tich-cua-no

Bài toán : Một hình chữ nhật có diện tích là 196m2, và có chiều rộng bằng 1\4 chiều dài tìm chu vi hình chữ nhật đó ?

Read more ...
Top