Giáo án Văn hóa Giao thông Lớp 3 |road safety education for 3rd students?

Giáo án Văn hóa Giao thông Lớp 3 mới nhất 2018 - What is road safety education for 3rd students?

Road safety education can also support many of the principles, practices and learning outcomes of the tieuhocvn, including enriching children’s learning, implementing play-based learning experiences, actively involving families and keeping up to date with legislation.

 

Giáo án Văn hóa Giao thông Lớp 3 mới nhất 2018
Bài 1 : Chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
-  Ở bài này các em biết chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.
- Các em có kĩ năng chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

Bài 2 : Lên xuống xe buýt, xe lửa an toàn
-  Ở bài này các em hiểu biết một số quy định lên xuống xe buýt, xe lửa an toàn.
- Các em có kĩ năng  thực hiện lên xuống xe buýt, xe lửa đúng và an toàn.


Bài 3 : An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông đường thủy
-  Ở bài này các em biết được một số quy định khi đi trên các phương tiện giao thông đường thủy.
- Các em có kĩ năng thực hiện các quy định khi đi trên các phương tiện giao thông đường thủy để đảm bảo an toàn.

Bài 4: Văn minh lịch sự khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng
-  Ở bài này các em biết được như thế nào là văn minh lịch sự khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng.
- Các em có kĩ năng xử văn minh lịch sự khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng, biết chấp hành đúng quy định để đảm bảo an toàn.

Bài 5: Giữ gèn vệ sinh khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng
-  Ở bài này các em biết được giữ vệ sinh khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng là thể hiện nếp sống văn minh và giữ gỡn mụi trường xanh – sạch- đẹp
- Các em có kĩ năng biết giữ gìn vệ sinh chung khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng.


Bài 6: Khi em là người chứng kiến vụ va chạm giao thông
-  Ở bài này các em biết tham gia giao thông an toàn, đúng luật. chấp hành tốt luật giao thông là thể hiện nếp sống văn minh.
- Các em có kĩ năng biết cách kêu gọi sự giúp đỡ của người khác, hỗ trợ, chăm sóc người bị nạn theo khả năng của mình, biết sẵn sàng nhận lỗi và sửa lỗi khi làm sai.

Bài 7: Nhìn thấy vật cản không an toàn trên đường giao thông
-  Ở bài này các embiết thế nào là giao thông an toàn, đúng luật. Chấp hành tốt an toàn giao thông là thể hiện nếp sống văn minh.
- Các em có kĩ năng  biết cách xử lý khi nhìn thấy vật cản trên đường giao thông để đảm bảo an toàn cho mọi người


Bài 8: Khi người thân vừa nghe điện thoại vừa điều khiển phương tiện giao thông
-  Ở bài này các em biết được sự nguy hiểm khi vừa nghe điện thoại vừa điều khiển phương tiện giao thông.
-  Ở bài này các em biết cách xử lý khi phỏt hiện người thân vừa nghe điện thoại vừa điều khiển phương tiện giao thông. Biết ngăn cản người thân khi vừa sử dụng điện thoại vừa điều khiển phương tiện giao thông. Biết đánh giá hành vi đúng-sai của người khác về việc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện giao thông.

Bài 9: Không nghịch phá đèn tín hiệu, biển báo hiệu giao thông
-  Ở bài này các em biết được sự nguy hiểm khi nghịch phá biến báo giao thông.
- Các em có kĩ năng biết cách xử lý khi phỏt hiện người khác nghịch phá biển báo giao thông,  không nghịch phá biển báo hiệu giao thông,  biết đánh giá hành vi đúng-sai của người khác về việc phá hoại biển báo giao thông.


Adults are responsible for the safety of the young children in their lives but, by using the Kids and Traffic Key Road Safety Lesson Plans, they can engage children in learning about how to be safe in the traffic environment without making them responsible for their own safety. Early childhood educators are ideally placed to share these messages with families for them to use when out and about with their children.

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí
Hãy tải các file  giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Văn hóa Giao thông Lớp 3 mới nhất 2018 - What is road safety education for 3rd students?  

Hoặc thầy cô có thể tải tại :

Hãy tải các file  giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Văn hóa Giao thông Lớp 3 mới nhất 2018 - What is road safety education for 3rd students?  

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top