Dạy học phát huy năng lực học sinh ở tiểu học

Dạy học phát huy năng lực học sinh ở tiểu học

Tổ chức dạy học nhằm giúp học sinh hình thành và phát triển năng, phẩm chất cũng không phải là mới. Tuy nhiên, quá trình tổ chức dạy học để phát huy năng lực cá nhân, tạo điều kiện cho học sinh được sáng tạo và tương trợ lẫn nhau trong học tập thì mỗi tiết học cần sự thay đổi và thay đổi cụ thể trong mỗi giáo viên. Một thay đổi cần làm cụ thể, thiết thực và quan trọng để dạy học hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực của cá nhân là Lập kế hoạch, tổ chức một số tiết học.

Read more ...

Kĩ thuật đánh giá học sinh Tiểu học theo thông tư 22

Kĩ thuật đánh giá  học sinh Tiểu học theo thông tư 22

KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ

  1. KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN
  • YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN
  • KĨ THUẬT THU THẬP THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN
Read more ...

Nâng cao năng lực Đánh giá thường xuyên Môn Tiếng Việt ở tiểu học

Nâng cao năng lực Đánh giá thường xuyên Môn Tiếng Việt ở tiểu họcNâng cao năng lực Đánh giá thường xuyên Môn Tiếng Việt ở tiểu học
Chào  thầy cô giáo  viên tiểu học!
Đây là bài viết trao đổi về chuyên môn với các thầy cô là giáo viên tiểu học  về việc Nâng cao năng lực Đánh giá thường xuyên Môn Tiếng Việt ở tiểu họcTheo Thông tư số 22 / 2016 / TT – BGDĐT. Thầy cô có thể tải thêm tài liệu ở link phía dưới.

Read more ...

60 Đề Phỏng vấn Thi tuyển Viên chức Chức danh Giáo viên tiểu học 2018

 60 Đề Phỏng vấn Thi tuyển Viên chức Chức danh  Giáo viên tiểu học 2018

Chào thầy cô và các bạn!
Đây là  60 Đề Phỏng vấn Thi tuyển Viên chức Chức danh  Giáo viên tiểu học 2018 có trên trang tieuhocvn. Trong tài liệu dài 60 trang này tương ứng với 60 tờ thăm thi phỏng vấn của đợt thi tuyển viên chức.

Read more ...

Subcategories

Top