Quy trình Giảng dạy Trải nghiệm sáng tạo ở Tiểu học

Quy trình Giảng dạy Trải nghiệm sáng tạo ở Tiểu họcQuy trình Giảng dạy Trải nghiệm sáng tạo ở Tiểu học - Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục, trong đó học sinh dựa trên sự tổng hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực giáo dục và nhóm kỹ năng khác nhau để trải nghiệm thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình và tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó hình thành những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và một số năng lực thành phần đặc thù của hoạt động này: năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động; năng lực thích ứng với sự biến động của nghề nghiệp và cuộc sống.

Tổng chọn tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Hè 2017

Tổng chọn  tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Hè 2017Tổng chọn tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Hè 2017

Chào thầy côvà các bạn, Đây là Tổng chọn tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Hè 2017 dành cho giáo viên các cấp trong dịp hè 2017 . Vậy là 2 tháng hè của năm 2017 đã trôi qua, các thầy cô lại về trường nhận nhiệm vụ chuẩn bị cho năm học mới 2017 - 2018. Trong tháng 8/2017, thầy cô phải tham gia các modul Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên các cấp và học tập các tiết bắt buộc như các văn bản ngành, tập huấn CNTT, Tập huấn các chỉ thị mới của ngành,..

99 tình huống sư phạm có thể giúp giáo viên có nhiều phương án xử lý

99 tình huống sư phạm có thể giúp giáo viên có nhiều phương án xử lý 99 tình huống sư phạm có thể giúp giáo viên có nhiều phương án xử lý Đây là tên tài liệu được soạn thảo có đến 99 tình huống sư phạm điển hình từ thực tiễn giáo dục tiểu học giúp cho thầy cô vận dụng tốt trong tình huống thực tế giảng dạy và công tác giáo dục

Hướng dẫn cách Xây dựng Trò chơi Ăn khế trả vàng ở Tiểu học

Hướng dẫn cách Xây dựng Trò chơi Ăn khế trả vàng ở Tiểu họcHướng dẫn cách Xây dựng Trò chơi Ăn khế trả vàng ở Tiểu học
1. Mục đích :
- Giúp học sinh củng cố kiến thức
- Trò chơi làm tiết học sôi nổi, tạo thân thiện cho giờ học
2. Chuẩn bị:
- Máy chiếu
- Chuột , bàn phím

Subcategories

Subcategories