Cách làm Sổ chủ nhiệm tiểu học theo thông tư 22

Cách làm Sổ chủ nhiệm tiểu học theo thông tư 22
Chào thầy cô và các bạn.
là giáo viiên tiểu học , hầu hết các thầy cô  tiểu học đều làm công tác Chủ nhiệm lớp . Vì chủ nhiệm lớp là một yêu cầu bắt buộc phù hợp với Điều lệ trường tiểu học. Theo Điều 30 trong Điều lệ trường tiểu học có ghi rõ: Hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục trong trường tiểu học đối với giáo viên tiểu học cần và có : Giáo án (bài soạn); Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ; Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp);  Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội).
Do vậy Sổ chủ nhiệm tiểu học là hồ sơ sổ sách bắt buộc mà các cấp quản lí cần kiểm tra.

Read more ...

Tranh cãi nảy lửa đâu là chủ ngữ trong câu văn sau?

Tranh cãi nảy lửa đâu là chủ ngữ trong câu văn sau?

Thưa thầy cô và các bạn.
Trong một bài tập cuối tuần lớp 5 tuần 1, một giáo viên có ra một bài tập nhỏ, trong đó có xác định Chủ ngữ vị ngữ trong câu văn sau:
Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo.

Read more ...

Dạy học sinh Lớp 5 Biểu diễn Tiểu phẩm Giữ nghiêm phép nước

Dạy học sinh Lớp 5 Biểu diễn Tiểu phẩm Giữ nghiêm phép nước
Chào thầy cô và các bạn
Đây là video minh họa việc dạy học sinh Trải nghiệm và sáng tạo trong giờ  Tập làm văn Lớp 5 có trong bài : Tập viết đoạn đối thoại. Các thầy cô sẽ xem về cách dàn dựng tiểu phẩm , quy trình giúp học sinh trải nghiệm , tập diễn tiểu phẩm từ văn bản kịch các em đã viết.

Bài 1: Giới thiệu chung về mô hình dạy học mới VNEN - Trường học mới

Bài 1: Giới thiệu chung về mô hình dạy học mới VNEN - Trường học mớiBài 1: Giới thiệu chung về mô hình dạy học mới VNEN - Trường học mới
- Mô hình trường học mới dạy dựa  trên sách giáo khoa hiện hành - Không có nghĩa là có chương trình mới.

Read more ...

Subcategories

Top