Những bài giảng điện tử E - learning được giải cao của Khối THCS

- Thưa thầy cô
Đây là bài thi BGĐT E - learning được thiết kế bằng   Phần mềm Adobe Presenter-  Để tạo bài giảng điện tử  - E - learning do BGD đang phát động.  Hôm nay ,http://tieuhocvn.info xin giới thiệu quý thầy cô một số bài giảng điện tử - E - learning đã được giải cao trong cuộc thi Thiết Kế bài giảng điện tử  - E - leaning trong năm học 2012 -2013 của các Sở giáo dục - Hải Phòng - Hà Nội - Quảng Ninh - Bắc Giang  - Đà Nẵng, Xin thầy cô lưu ý tất cả các bài giảng này là đã ghi rõ bản quyền các thầy cô chỉ tải về để tham khảo . Mọi vấn đề về bản quyền em không chịu trách nhiệm - Chúc thầy cô thanh công

Bài giảng E- learning : Địa lí 5- Bài 23 - Châu Phi - Tiết 1

Bài giảng E-learning : Địa lí 5- Bài 23 - Châu  Phi - Tiết 1

Đây là Bài giảng điện tử - Bài giảng E - learning của Giáo viên Hà Nội xây dựng. Mời thầy cô tham khảo nội dung bài  dạy trực tuyến này. Sau bài học này các em cần:

- Mô tả sơ lược được vị trí, giới hạn châu phi:

+ Châu Phi ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Á, đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục.

- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu:

Bài giảng E-learning : Toán 5 - Tiết 130 - Vận tốc

Bài giảng E-learning : Toán  5 - Tiết 130 - Vận tốc - Đây là Bài giảng điện tử - Bài giảng E - learning của Giáo viên Hà Nội xây dựng. Mời thầy cô tham khảo nội dung bài dạy trực tuyến này

Mời các em bắt đầu bài học

Sau bài học này các em cần:

- Có khái niệm ban đầu về vận tốc, đơn vị đo vận tốc.

- Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.

Top