10 Văn bản pháp quy cần thiết cho Giáo viên tiểu học Năm 2018
Thưa thầy cô và các bạn.
Để đảm bảo việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo đúng quy định hiện hành, đồng bộ, thống nhất giữa các cơ sở giáo dục, Bộ  GD&ĐT đã ban hành 9 văn bản pháp quy cần thiết để hướng dẫn các đơn vị thực hiện nội dung sau:

THÔNG TƯ 20 - Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng  chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập Cách  thức Thi thăng hạng  Chức danh nghề nghiệp cho Giáo viên tiểu học

Thưa thầy cô và các bạn!
Ngày 18 tháng 8 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư Số: 20/2017/TT-BGDĐT về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng  chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Tài liệu điều chỉnh nội dung dạy học các môn học ở tiểu học
Chào thầy cô và các bạn.
Đây là  Tài liệu Điều chỉnh nội dung dạy học ở tiểu học theo sách giáo khoa hiện hành . Tài liệu này hướng dẫn thực hiện theo công văn 5842/BGDĐT-VP ngày 1 /9 /2011 về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và các nội dung hướng dẫn cụ thể đối với từng môn học (thầy cô tải file đính kèm)

Top