8 khoản nghiêm cấm được thu trong trường tiểu học Công văn Hướng dẫn những khoản không được phép thu trong trường tiểu học
Chào thầy cô và các bạn.
Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã kí thay quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo công văn Số: 5031/BGDĐT-KHTC về việc xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Tiêu chuẩn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Chào các thầy cô và các bạn.
Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT về các tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo tiểu học công lập .

Top