Nghị định 113/2018/NĐ-CP: Quy định mới đối với về hưu trước tuổi

Nghị định 113/2018/NĐ-CP: Quy định mới đối với về hưu trước tuổi


Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế.

Read more ...

Thông tư 14 Quy định chuẩn hiệu trưởng Trường Tiểu học

tieu-chuan-hieu-truong-tieu-hoc-duoc-xep-loai-totThông tư  14  Quy định chuẩn hiệu trưởng Trường Tiểu học
Vừa qua  Bộ giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông nhằm đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng tiểu học , nhắm xác định mức độ đạt được về phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường của hiệu trưởng theo quy định của chuẩn hiệu trưởng.

Read more ...

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học ở tiểu học

Giáo ánTập làm văn Lớp 4Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học ở tiểu học
( Đính kèm Công văn số: 5842/BGD ĐT-VP  ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo công văn 5842/BGDĐT-VP ngày 1 tháng 9 năm 2011 về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và các nội dung hướng dẫn cụ thể đối với từng môn học (đính kèm)
Trong quá trình tổ chức dạy học, cán bộ quản lí và giáo viên cần lưu ý:

Read more ...
Top