Kiên quyết sa thải Hiệu phó hay Hiệu trưởng trường tiểu học nếu không dạy đủ số tiết quy định

Thời gian qua, Bộ GD&ĐT nhận được kiến nghị của một số địa phương về việc hướng dẫn thực hiện giờ dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông và thực hiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ở các trung tâm, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT giải thích như sau:

3 câu hỏi quan trọng về xét thăng hạng Giáo viên tiểu học theo công văn mới
- Toàn bộ thông tin cá nhân đăng ở đây được trích từ Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT ký ngày 30/11/2017 về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.mới nhất ban hành ngày 30.11.2017 để mọi người cùng đọc để biết.