Chỉ thị 1737 về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức giáo viên tiểu học

Chỉ thị 1737 về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức giáo viên tiểu học

Quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, trong những năm qua, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp đã phát triển nhanh về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao, trong đó đa số có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức, lối sống trong sáng, mẫu mực, hết lòng vì học sinh thân yêu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đã xảy ra tình trạng một số giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, gây bức xúc trong ngành và dư luận xã hội.

Read more ...

Sa thải Hiệu phó hay Hiệu trưởng trường tiểu học nếu không dạy đủ số tiết quy định

Kiên quyết sa thải Hiệu phó hay Hiệu trưởng trường tiểu học nếu không dạy đủ số tiết quy định

Thời gian qua, Bộ GD&ĐT nhận được kiến nghị của một số địa phương về việc hướng dẫn thực hiện giờ dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông và thực hiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ở các trung tâm, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT giải thích như sau:

Read more ...

6 câu hỏi quan trọng về xét thăng hạng Giáo viên tiểu học theo công văn mới

3 câu hỏi quan trọng về xét thăng hạng Giáo viên tiểu học theo công văn mới
- Toàn bộ thông tin cá nhân đăng ở đây được trích từ Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT ký ngày 30/11/2017 về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.mới nhất ban hành ngày 30.11.2017 để mọi người cùng đọc để biết.

Read more ...
Top