Giáo án Tiết đọc thư viện Lớp 4 Năm 2018

 Giáo án Tiết đọc thư viện  Lớp 4 Năm 2018                  

Tháng 9: Giới thiệu kho tàng truyện cổ Việt Nam

BÀI: Hướng dẫn học sinh chọn sách truyện nói về lòng tự trọng

BÀI: Hướng dẫn học sinh chọn sách truyện nói về tính trung thực

Giáo án Thực hành Kĩ năng sống Lớp 4| Life skills Lesson Plan Grade 4

Giáo án Thực hành Kĩ năng sống Lớp 4|  Life skills Lesson Plan Exemplars Grade 4   This document serves to assist teachers with daily teaching, learning and assessment in Life Skills for Grade 1-5. A Work Schedule for term 3 has been developed. Integration of Assessment Standards has been done for the teachers. Planning accommodates Formal Assessment Tasks (FATs) and Learner Attainment Targets as indicated in the Draft LAT document which will be finalised soon and sent to schools. Lesson plan exemplars can be adapted and refined so that they meet the needs and the context of the learner .The resources that are indicated are a guide. Teachers are at liberty to use other relevant material..

Giáo án Văn hóa Giao thông Lớp 4 |Road safety education for 4th students

Giáo án Văn hóa Giao thông Lớp 4 mới nhất 2018 - What is road safety education for 4th students?

Bài 1: Đi xe đạp đúng làn đường, phần đường quy định
- Ở bài này các em cần biết được một số quy tắc đối với người đi xe đạp ở đô thị, nông thôn, miền núi.
- Các em biết   biết đi đúng phần đường dành cho xe đạp, xe thô sơ ; biết dừng xe lại khi có đèn tín hiệu giao thông màu đỏ.

Giáo án Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh Lớp 4

Giáo án Giảng dạy Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh Lớp 4” trong trường tiểu học năm 2017

Giáo án Giảng dạy Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh Lớp 4” trong nhà trường năm 2017