Giáo án Tổng hợp Lớp 4 | 4th Grade Lesson Plans for All subjects 2018

Giáo án Tổng hợp Lớp 4 | 4th Grade Lesson Plans for All subjects 2018 - Giáo án Tổng hợp Lớp 4  Theo chương trình hiện hành 2018

- Chào thầy cô và các bạn.

Đây là bộ Giáo án trọn bộ Lớp 4 Giangd dạy trong 175 tiết = 35 tuần thực học theo chương trình hiện hành, được biên soạn gồm 842 trang theo từng tuần học và môn học, từ Toán học, Đạo đức, Tếng Việt với cách trình bày khoa học, nội dung cụ thể, giáo án trọn bộ Lớp 4 sẽ giúp các giáo viên nắm được nội dung chính và trọng tâm của bài học cần được truyền đạt đến học sinh,.

Free download 4th Grade Lesson Plans All subject | Bộ Giáo án Lớp 4 theo VNEN

Free download 4th Grade Lesson Plans All subject | Bộ  Giáo án Lớp 4 theo VNEN

Free download 4th Grade Lesson Plans All subject | Bộ  Giáo án Lớp 4 theo VNEN

Free download 4th Grade Lesson Plans All subject | Bộ  Giáo án Lớp 4 theo VNEN
Chào thầy cô và các bạn.
Vừa rồi Bộ đã có công văn chỉ đạo về dạy và học mô hình trường học mới - VNEN . Các thầy cô tiểu học đều biết rằng : Mô hình VNEN khi du nhập vào nước ta và được triển khai ở các tỉnh thành ở nước  ta trong nhiều năm qua .

Giáo án Môn Khoa học Lớp 4 Cả năm VNEN - 4th Grade Science Lesson Plans

Giáo án Môn Khoa học  Lớp 4 Cả năm VNEN - 4th Grade Science Lesson PlansGiáo án Môn Khoa học  Lớp 4 Cả năm VNEN - 4th Grade Science Lesson Plans

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là  Giáo án Khoa học   Lớp 4 Cả năm VNEN - Fourth Grade History and  Geography Lesson Plans  in  VNEN Programme (Vietnam Escuela Nueva )
Trong tài liệu này có đủ các tiết cho 35 tuần thực dạy.
Mỗi bài dạy soạn rất ngắn gọn nhưng rõ các hoạt động, có điều chỉnh hoạt động . Font chữ 14, unicode, Time News  romance giãn dòng 1,25, cacnh lề chuẩn đúng theo quy định về văn bản hành chính. Mỗi bài dạy rõ mục tiêu cần đạt - Nội dung chuẩn bị có chia làm 2 cột: Hoạt động, Bài tập/ Trang, Nội dung chuẩn bị

Giáo án Môn Lịch sử và Địa lí Lớp 4 Cả năm VNEN - History Lesson Plans

Giáo án Môn Lịch sử - Địa lí  Lớp 4 Cả năm VNEN - Fourth Grade Math Lesson PlansGiáo án Môn Lịch sử và Địa lí  Lớp 4 Cả năm VNEN - Fourth Grade History Lesson Plans

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là  Giáo án Môn Lịch sử và Địa lí  Lớp 4 Cả năm VNEN - Fourth Grade History and  Geography Lesson Plans  in  VNEN Programme (Vietnam Escuela Nueva )
Trong tài liệu này có đủ các tiết cho 35 tuần thực dạy.
Mỗi bài dạy soạn rất ngắn gọn nhưng rõ các hoạt động, có điều chỉnh hoạt động . Font chữ 14, unicode, Time News  romance giãn dòng 1,25, cacnh lề chuẩn đúng theo quy định về văn bản hành chính. Mỗi bài dạy rõ mục tiêu cần đạt - Nội dung chuẩn bị có chia làm 2 cột: Hoạt động, Bài tập/ Trang, Nội dung chuẩn bị

Top