Giáo án Tiết học thư viện Lớp 2 thầy cô tieuhoc tải ngay cho nóng

Giáo án Tiết học thư viện  Lớp 2 tải ngay cho nóng

Chào thầy cô tiểu học cho một buổi tối tốt lành

Đây là giáo án Tiết đọc thư viện nhằm phát triển văn hóa đọc ở trường học , soạn theo dự án Room to read , do Bộ giáo dục phát động  trong những năm gần đây. Thầy cô nhấn vào link dưới đây để tải nhé. Thầy cô trên nhóm FB: Giáo viên tiểu học cần gì ? Xin cứ yêu cầu.

Read more ...

Giáo án Văn hóa Giao thông Lớp 2 | Road safety education for 2nd Grade students

Giáo án Văn hóa Giao thông Lớp 2 | Road safety education for 2nd Grade students

 Bài 1: Đi bộ an toàn

- Trong bài học này giáo viên tiêu học giúp học sinh biết cách đi bộ trên vỉa hè đúng luật, không tụ tập đùa giỡn ở vỉa hè để bảo đảm an toàn cho bản thân và người đi đường. - Qua bài học này, các em có kĩ năng cư xử đúng đắn và văn minh khi gặp sự cố trên đường

Read more ...

Giáo án Tự nhiên Xã hội Lớp 2 cả năm

Giáo án Tự nhiên Xã hội Lớp 2 cả năm

Chào thầy cô và các bạn.

Đây là Giáo án Môn Tự nhiên và Xã hội Lớp 2 cả năm Chương trình hiện hành dành cho thầy cô nhân dịp  năm học mới. Giáo án này có 96 trang soạn đủ 35 tuấn thực hcoj. Giáo án soạn theo hướng đổi mới, rõ hoạt động, rõ mục đích yêu cầu, rõ các việc cần làm trong mỗi bài dạy. Giáo án Môn Tự nhiên và Xã hội Lớp 2 cả năm này font chữ chuẩn, định dạng cận đối, trình bày khoa học, dễ dàng cho các thầy cô copy and paste và để chỉnh sửa nó. 

Read more ...

Giáo án Lớp 2 đầy đủ chi tiết Tải cả ngày không hết

Giáo án Lớp 2 đầy đủ chi tiết Tải cả ngày không hết
Đây là bộ giáo án Lớp 2 đầy đủ các môn học - Tải cả ngày không hết do cô giáo Thao Chan Dien chia sẻ trên Facebook nhóm : Giáo viên tiểu học. Vậy các thầy cô có thể nhấn vào link dưới đây để tải về để làm tài liệu tham khảo cho mình. Trong tệp  tin này có cả giáo án Lớp 2 buổi sáng + Giáo án lớp 2 buổi chiều + Có giáo án tổ chức các hoạt  động giáo dục, giáo án phát triển năng lực . Cảm ơn cô giáo Thao Chan Dien đã tặng quà cho các thầy cô đang dạy lớp 2 năm học này có tư liệu tiểu học hay để giảng dạy.

Read more ...

2nd Grade Math Practice Lesson Plans | Giáo án Ôn luyện Toán Tiếng Việt Buổi chiều Lớp 2

 2nd Grade Math Practice Lesson Plans | Giáo án Ôn luyện Toán Tiếng Việt Buổi chiều Lớp 2

1. Introduction:

2nd Grade Math Practice Lesson Plans | Giáo án Ôn luyện Toán Tiếng Việt Buổi chiều Lớp 2
2nd Grade Math Practice Lesson Plans | Giáo án Ôn luyện Toán Tiếng Việt Buổi chiều Lớp 2
Chào thầy cô và các bạn!
Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là khai giảng Năm học 2020 - 2021. Năm học này, rất nhiều địa phương đã rà soát cơ sở vật chất, điều kiện tập huấn giáo viên tiểu học dạy mô hình trường học mới, đã ra quyết định tiếp tục học không học mô hình VNEN. Nhiệm vụ của giáo dục tiểu học năm nay  toàn ngành giáo dục triển khai 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, thực hiện tốt 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp. Năm học này là năm học bản lề chuẩn bị cho việc đổi mới thay sách giáo khoa ở tiểu học.

Read more ...
Top