Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 sách Cánh diều

Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 sách Cánh diều

Chào thầy cô và các bạn!

Đây là Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 sách Cánh diều hay còn gọi là Giáo án Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 Bộ sách Cánh diều cả năm dành tặng thầy cô của các trường tiểu học chọn dạy cho học sinh lớp 2 từ năm học mới 2021 - 2021. Thầy cô xin nhớ rằng đây là hoạt động giáo dục chứ không phải môn học nên giáo án có chút khác biệt về cấu trúc.

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 2 được soạn 35 tuần của năm học, với 9 chủ đề hoạt động. Nội dung của mỗi chủ đề hoạt động được thể hiện trong 4 tuần học và được trình bày logic theo ba loại hình hoạt động, gồm: Sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp.


- Hoạt động trải nghiệm (HĐTN) là hoạt động giáo dục bắt buộc, được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12.
- HĐTN là hoạt động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho học sinh (HS) tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực,khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện nhiệm vụ được giao, hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống trong nhà trường, gia đình, xã hội, phù hợp lứa tuổi.
- HĐTN góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và các năng lực đặc thù của HS.
- Nội dung HĐTN được phân chia theo hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).


Nội dung giáo dục của Hoạt động trải nghiệm Lớp 2
- Nội dung khái quát gồm 4 mạch nội dung hoạt động, mỗi mạch nội dung bao gồm các hoạt động cụ thể như sau:
+ Hoạt động hướng vào bản thân: hoạt động khám phá bản thân, hoạt động rèn luyện bản thân;
+ Hoạt động hướng đến xã hội: hoạt động chăm sóc gia đình, hoạt động xây dựng nhà trường, hoạt động xây dựng cộng đồng;
+ Hoạt động hướng đến tự nhiên: hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường;
+ Hoạt động hướng nghiệp: hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp; hoạt động rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp; hoạt động lựa chọn hướng nghề nghiệp và lập kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp.

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 2 này được thiết kế bằng một loạt các hoạt động nhằm hình thành các kiến thức, kĩ năng khoa học cơ bản của từng lĩnh vực môn học; còn giúp HS được tiếp cận thực tế, tham gia, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, vận dụng kinh nghiệm đã có của bản thân.


Giáo án Hoạt động trải nghiệm 2 được chia làm 2 cột GV-HS, được trình bày kết hợp giữa vai trò của kênh chữ và kênh hình: Kênh chữ: Thể hiện dưới câu lệnh ngắn gọn, gợi ý cho HS về cách thức tổ chức hoạt động học tập (tham quan, trò chơi, kể chuyện, hát, đọc sách, thực hành,…); đồng thời tạo điều kiện cho GV vận dụng kết hợp nhiều phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm. Kênh hình: Giúp GV học sinh dễ dàng quan sát và nhận biết các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm; Gợi ý, dẫn dắt HS khám phá bản thân và thế giới xung quanh, phát triển đời sống tâm hồn phong phú.

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 2 đã soạn theo hướng tạo điều kiện để các trường và GV tiểu học lựa chọn, tích hợp nội dung giáo dục địa phương, đảm bảo tư tưởng của bộ sách Cánh Diều. Tạo điều kiện cho GV vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động; kích thích tính tò mò, khuyến khích HS tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động, tăng tính thực hành, vận dụng những điều đã học vào đời sống thực tiễn.

Thầy cô nhớ rằng tài liệu này được nén trong tệp .rar sau khi tải về máy các thầy cô giải nén ra để chỉnh sửa giáo án. Giáo án này có minh họa hình ảnh đẹp, đã căn chỉnh theo đúng thể thức văn bản, cỡ chữ 14 font Time New Roman. Sau mỗi bài có phần Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có )

 Nhấn vào link sau để tải bài giảng bài học này 

 Link từ drive  :  Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 sách Cánh diều 

Link từ Mediafire   : Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 sách Cánh diều 

Xem thêm>>>  Tổng hợp Kế hoạch bài dạy các môn học Lớp 2 Bộ sách Cánh diều

Xem thêm>>>Tổng hợp Kế hoạch bài dạy các môn học Lớp 2 Bộ sách Kết nối tri thức

Xem thêm >>>Tổng hợp Kế hoạch bài dạy các môn học Lớp 2 Bộ sách Chân trời sáng tạo

Top