Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt 1 đủ 35 tuần bộ sách Cùng học để phát triển năng lực

Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt 1 đủ 35 tuần bộ sách Cùng học để phát triển năng lực

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt 1 đủ cả năm bộ sách Cùng học để phát triển năng lực theo chương trình sách giáo khoa mới. Chương trình 2018. Giáo án Tiếng Việt 1 này soạn đẹp, chi tiết , 2 cột, rõ các bước, minh họa đẹp, font chữ chuẩn. Giúp thầy cô dễ dàng chỉnh sửa. Giáo án này như món qua tri ân thầy cô giữa mùa đại dịch covid 19. Thầy cô cùng tieuhocvn mong rằng dịch covid qua mau để đến 5 tháng 9 này, chúng ta được khai giảng.

Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt 1 đủ cả năm bộ sách Cùng học để phát triển năng lực được soạn dựa trên Sách giáo khoa môn Tiếng Việt  1 cấp Tiểu học. Giáo án này  được biên soạn theo mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực cho HS, đáp ứng Chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học mới . Giáo ánTiếng Việt 1 bám sát phân phối chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 1 -  tài liệu học tập quan trọng của HS, cung cấp những kiến thức, kĩ năng, thái độ nền tảng làm cơ sở phát triển những phẩm chất và năng lực người học theo yêu cầu của Chương trình môn Tiếng Việt lớp 1. 

Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt  1 đủ cả năm bộ sách Cùng học để phát triển năng lực


Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt 1 đủ 35 tuần bộ sách Cùng học để phát triển năng lực được soạn theo tuân thủ mục tiêu của môn học Tiếng Việt 1 là phát triển phẩm chất và năng lực cho HS. Cụ thể là:
– Các bài soạn TV1 bao gồm những văn bản theo các chủ điểm nhằm hình thành và phát triển ở HS những phẩm chất nêu trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể với các biểu hiện cụ thể như: tình yêu cái đẹp, cái thiện, tình yêu thiên nhiên, gia đình, quê hương; ý thức đối với cội nguồn; lòng nhân ái; đức tính trung thực và tinh thần trách nhiệm; tinh thần ham học, yêu lao động.
– Các bài soạn TV1 nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ học tập trong từng bài học góp phần phát triển đồng thời các năng lực chung và năng lực đặc thù như:
+ Năng lực tự chủ và tự học.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác
.+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực ngôn ngữ (ngôn ngữ tiếng Việt).
+ Năng lực văn học cho học sinh (một bộ phận của năng lực thẩm mĩ).

– Các bài soạn TV1 được thiết kế thành chuỗi hoạt động học theo đặc trưng của môn học, để đảm bảo rằng cuối mỗi bài học có thể kiểm chứng HS đã làm được những gì trong các hoạt động đọc, viết, nói và nghe. Để thực hiện nhiệm vụ của một tài liệu học nhằm phát triển năng lực cho HS, SGK TV1 đã được soạn theo quan điểm mới về SGK: Coi mỗi bài soạn TV1 là một bản kế hoạch hoạt động học tập tích cực của HS, góp phần hình thành và phát triển những năng lực chung, đặc biệt là những năng lực đặc thù của môn học.
Kế hoạch bài dạy Toán 1 đủ cả năm bộ sách Cùng học để phát triển năng lực tạo điều kiện để HS tự học và bộc lộ khả năng vận dụng sáng tạo. SGK TV1 góp phần đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, giúp GV tổ chức tốt các hoạt động học tập của HS.

Nhấn vào đây để tải về: 

From : Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt 1 đủ 35 tuần bộ sách Cùng học để phát triển năng lực  

From : Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt 1 đủ 35 tuần bộ sách Cùng học để phát triển năng lực  

Top