Bài vè vui nhộn để giới thiệu lớp đẹp Tiểu học

Bài vè vui nhộn để giới thiệu lớp đẹp Tiểu học

Lớp em mang tên
4 A 3 đó
Lớp em tuy nhỏ
Nhưng mà thương ghê
Tủ sách thật mê
Bao nhiêu truyện mới

Read more ...

Kịch bản An Toàn giao thông tiểu học Ngọc Hoàng Du Kí

Tu-lieu-day-hoc-Lop-1Kịch bản An Toàn giao thông tiểu học Ngọc Hoàng Du Kí
Kịch bản An Toàn giao thông tiểu học Ngọc Hoàng Du Kí
DCT1+2: “Ngọc Hoàng du kí”
DCT1: Kịch bản và đạo diễn: ban An toàn Giao thông – trường Tiểu học Tân Hồng với sự tham gia diễn xuất của:
DCT2: … trong vai Ngọc Hoàng
DCT1: …trong vai Nam Tào
DCT2: …trong vai Bắc Đẩu
DCT1: …trong vai Cảnh sát giao thông

Read more ...

Đáp án Đại sứ Văn hóa đọc Đề 1 năm 2021

Đáp án Đại sứ Văn hóa đọc Đề 1 năm 2021

ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 2021 - ĐỀ 1
ĐỀ BÀI

Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà mình yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức, cuộc sống của bạn.

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ văn hóa đọc, em sẽ có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích mọi người cũng như các bạn của mình đọc sách nhiều hơn?

Read more ...

Đáp án Đại sứ Văn hóa đọc Đề 2 năm 2021

Đáp án Đại sứ Văn hóa đọc Đề 2 năm 2021

ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 2021 - ĐỀ 2
ĐỀ BÀI
Câu 1: Bạn hãy sáng tác một tác phẩm (hoặc một câu chuyện, một bài thơ) nhằm khích lệ mọi người đọc sách (phần này khuyến khích các thí sinh vẽ tranh minh họa).
Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ văn hóa đọc, bạn sẽ có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn?

Read more ...

Đáp án Đại sứ Văn hóa đọc Đề 3 năm 2021

Đáp án Đại sứ Văn hóa đọc Đề 3 năm 2021

ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 2021 - ĐỀ 3

ĐỀ BÀI

Câu 1: Bạn hãy viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc một cuốn sách mà mình đã đọc. Phần này khuyến khích các thí sinh vẽ tranh minh họa hoặc có lời song ngữ tiếng Anh.

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ văn hóa đọc, bạn sẽ có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn?

Read more ...

Thể lệ cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021 ở Tiểu học

Thể lệ cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021 ở Tiểu học

ĐỀ 1:

Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà mình yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức, cuộc sống của bạn.

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ văn hóa đọc, em sẽ có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích mọi người cũng như các bạn của mình đọc sách nhiều hơn?

Read more ...
Top